Solidarność. Nowy projekt oraz Workplace w TR Warszawa

W październiku zaprezentowane zostaną warszawskiej publiczności spektakle Solidarność. Nowy projekt oraz Workplace – dwa projekty teatralne będące kontynuacją ostatniej pracy Pawła Wodzińskiego i Bartka Frąckowiaka oraz zespołu artystycznego Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Spektakle te są tworzone przez ten sam zespół twórców, ale już w innym mieście, w innym teatrze i w innych okolicznościach.

„Solidarność. Nowy projekt” (źródło: materiały prasowe teatru)

„Solidarność. Nowy projekt” (źródło: materiały prasowe teatru)

Artystki i artyści kontynuują, rozpoczętą w Bydgoszczy, ideę teatru rozumianego jako miejsca dobra wspólnego – przestrzeni aktywności artystycznej, społecznej i intelektualnej. Zespół zamyka poprzedni etap pracy i otwiera następny, bezpośrednio wypływający ze wspólnych doświadczeń, opartych na solidarności zespołu i idei autonomii. W swoich działaniach ma na celu uruchamianie progresywnej przestrzeni myślenia i działania, będącej odpowiedzią na zmiany zachodzące w polityce kulturalnej. Poszukuje tym samym alternatywy dla konserwatywnych i neoliberalnych formuł funkcjonowania sztuki, a teatr czyni miejscem debaty społecznej.

„Workplace”, fot. Monika Stolarska (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Workplace”, fot. Monika Stolarska (źródło: materiały prasowe organizatora)

Prezentacja nowych projektów teatralnych jest dla tego zespołu również sprawdzeniem możliwości innej, alternatywnej formuły działania i stanowi płaszczyznę współpracy na nowych zasadach, poza instytucją, w której do tej pory funkcjonował. Testowany jest nowy model pracy, w którym zwiększa się współodpowiedzialność za cały projekt, a artystyczne ryzyko podejmowane przez wszystkich zaangażowanych jest większe od tego, z jakim spotykali się w dotychczasowej pracy. Działanie to oparte jest na otwartości na nowe sytuacje, jakie mogą pojawić się w trakcie pracy. Jest testowaniem teatru pod kątem możliwości jego demokratyzacji.

Workplace
Spektakl grany: 25 i 26 października, godz. 19.00 | ATM Studio

Solidarność. Nowy projekt
Spektakl grany: 29 i 30 października, godz. 19.00 | ATM Studio

Solidarność. Nowy projekt; Workplace
25, 26; 29, 30 października 2017 roku, godz. 19.00
ATM Studio w Warszawie
TR Warszawa

Dodaj komentarz