Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku

20 października została otwarta wystawa Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku. To nie jedyne wydarzenie, które Muzeum Śląskie przygotowało w ramach obchodów Roku Reformacji.

„Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku”  (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku akcentuje bogatą, 500-letnią tradycję kościoła reformacyjnego w regionie. Skupienie uwagi na Kościele ewangelicko-augsburskim służy pobudzeniu refleksji nad obecnością ewangelików na Śląsku i przybliża ich tożsamość wyznaniową. Ruch reformacyjny połączył działalność religijną z powszechną edukacją, wpłynął na architekturę sakralną oraz muzykę, spopularyzował też druk.

Punktem wyjścia do narracji wystawy jest religia jako duchowe odrodzenie, na którym opierają się inne wątki życia, jak kształtowanie postawy obywatelskiej, kultywowanie tradycji, rozwój języków narodowych, dbałość o edukację, kulturę duchową i materialną. To na niej opierają się inne aspekty aktywności ewangelików, takie jak organizacja życia społecznego czy dbałość o edukację. Tematyczne moduły wystawy (Duchowość, Edukacja, Tradycja, Społeczeństwo i polityka, Kultura) są zaaranżowane przestrzennie w nawiązaniu do ważnego symbolu protestantyzmu – róży Lutra. Tytuł wystawy pochodzi z wypowiedzi Marcina Lutra: „Wszystko, co się osiąga na tym świecie, osiąga się przez nadzieję”.

Uzupełnieniem wystawy będzie cykl dyskusji Pokłosie reformacji – konflikty religijne i ich oblicze we współczesnej kulturze. To seria spotkań z ekspertami z zakresu teatru, sztuki, literatury, z artystami oraz krytykami teatralnymi i badaczami kultury. W odniesieniu zarówno do wydarzeń historycznych, jak i różnych przekazów literackich czy filmowych postawione zostaną pytania o to, jaki obraz minionych konfliktów religijno-politycznych przetrwał do naszych czasów.

Pierwsze spotkanie pt. Z historią w tle… odbędzie się 27 października. Z kolei 21 listopada będzie miała miejsce rozmowa z twórcami spektakli podejmujących temat konfliktów na tle religijnym pod hasłem Dyskurs sceniczny jako debata o współczesności. Ostatnie spotkanie z cyklu, Popkulturowe rewizje historii, odbędzie się 16 stycznia 2018 roku. Miejscem wszystkich wydarzeń będzie budynek stolarni. Dodatkowo 7 listopada odbędzie się wykład Reformacja i kontrreformacja na Śląsku Cieszyńskim (XV–XVII w.), prowadzony przez Marcina Gabrysia, kustosza Muzeum Protestantyzmu w Cieszynie.

Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku
Kuratorzy: Henryka Olszewska-Jarema, Ada Grzelewska, Jan Sasor, Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko, Joanna Szeligowska-Farquhar
Współpraca: Andrzej Holeczko-Kiehl, Agnieszka Tabor, Joanna Kryszka
Od 21 października 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku
Muzeum Śląskie w Katowicach

Dodaj komentarz