Jaki będzie dom jutra? Rusza otwarty konkurs dla studentów

Do 14 grudnia studenci uczelni technicznych, uniwersytetów i wyższych szkół artystycznych mogą nadsyłać prace na konkurs Dom jutra. Model budownictwa dostępnego. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 grudnia, a łączna pula nagród i wyróżnień wynosi 70 tysięcy złotych.

Konkurs „Dom jutra. Model budownictwa dostępnego” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konkurs „Dom jutra. Model budownictwa dostępnego” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Program Mieszkanie Plus to impuls do rozwoju innowacyjnych rozwiązań architektonicznych i technologicznych na polskim rynku mieszkaniowym. To również unikatowa szansa dla studentów polskich uczelni na zaprezentowanie nowych idei i współpracę przy realizacji szeroko zakrojonych inwestycji. Okazją do tego jest konkurs Dom jutra. Model budownictwa dostępnego, zainaugurowany przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, BGK Nieruchomości S.A. i Fundację BGK.

Celem konkursu jest ideowe przedstawienie wizji dostępnego, przynoszącego społeczne wartości budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Wstępne założenia konkursu zaprezentował w czerwcu br. wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Wicepremier podkreślał wówczas rolę zaangażowania środowiska akademickiego w realizację programu Mieszkanie Plus. Jego zdaniem zarówno rządowy program mieszkaniowy, jak i konkurs skierowany do studentów uczelni wyższych, stanowią doskonały przykład synergii pomiędzy światem nauki i biznesu.

Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy studenci pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia uczelni technicznych, uniwersytetów i wyższych szkół artystycznych. Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo, przy czym w składzie zespołu nie mogą być więcej niż trzy osoby.

Cieszę się, że współorganizując i uczestnicząc w konkursie środowisko akademickie, w tym społeczność warszawskiego Wydziału Architektury, może rozszerzyć swój udział w debacie nt. rozwoju budownictwa dostępnego w Polsce. Studenci zyskują szansę przedstawienia autorskich i mam nadzieję odkrywczych rozwiązań przestrzennych. Co niezwykle istotne, pomysły zawarte w ich pracach mogą zostać wykorzystane przy projektowaniu konkretnych inwestycji w ramach programu Mieszkanie Plus. Tym samym tworzymy warunki, by nowe idee, jakie rodzą się na polskich uczelniach, przekuwać w innowacyjne działania oraz aby wykorzystywać je w życiu społecznym i w gospodarce – podkreślił Jan Słyk, prof. PW, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Prace zgłoszone do konkursu mają być rozwinięciem jednego z czterech wątków przewodnich, które dotyczą: 1. tworzenia modelowej urbanistyki, 2. poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w sferze funkcjonalnej, użytkowej i przestrzennej mieszkań, 3. rozwoju trwałych i dostępnych cenowo technologii oraz 4. wykorzystania nowych pomysłów wynikających z cyfryzacji otoczenia.

We wrześniu rozstrzygnęliśmy konkurs na projekty domów modelowych dla programu Mieszkanie Plus. Od uczestników tego konkursu oczekiwaliśmy konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Z kolei dziś, w konkursie skierowanym do studentów, czekamy na śmiałe wizje, które mogą istotnie wzbogacić polską myśl architektoniczną i urbanistyczną, a także umożliwić lepsze wykorzystanie nowoczesnych technologii budowlanych i narzędzi cyfrowych. Dzięki temu budownictwo mieszkaniowe w Polsce może być nie tylko bardziej dostępne cenowo, ale też lepiej dostosowane do aktualnych wyzwań cywilizacyjnych – powiedział Grzegorz Muszyński, członek zarządu BGK Nieruchomości S.A.

Łączna pula nagród i wyróżnień w konkursie wynosi 70 tys. zł. Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 14 grudnia, zaś publiczne ogłoszenie zwycięzców nastąpi 20 grudnia. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej BGK Nieruchomości S.A.

Konkurs Dom jutra. Model budownictwa dostępnego
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 14 grudnia
Ogłoszenie wyników: 20 grudnia
Warszawa

Dodaj komentarz