Ślady pozostawione przez Orbitowskiego

Galeria Artemis zaprasza na wystawę malarstwa prof. Janusza Orbitowskiego. W czasie przygotowań do wystawy Artysta zmarł, i tak, zrządzeniem losu, Ścieżki i ślady stały się pokazem pośmiertnym.

Janusz Orbitowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Janusz Orbitowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ascetyczne kompozycje sznurkowe (białe i czarna) wydają się minimalistycznymi wypowiedziami, w których prostota geometrii przenika się z delikatnością bardziej organicznych form, ład z potrzebą uchwycenia indywidualnej wrażliwości oka, umysłu, ręki. Tym razem zostały pokazane ich wielkoskalowe wersje. Można w nich widzieć nie tylko realizację wysublimowanych poszukiwań formalnych, ale też uogólnione wrażenia z nigdy dostatecznie niezgłębionego świata przyrody czy pejzażu. Można dostrzegać również ciągłe nawracanie do pytań o naturę obrazu, o jego sposób bycia w polu widzenia, w otoczeniu, o sposoby niuansowania powierzchni płótna, wydobywania przestrzeni.

Zrytmizowane, równoległe, diagonalne linie przymocowanych i zamalowanych sznurków witalizują nieme podobrazia. Tworząca się faktura precyzyjnie, a zarazem dyskretnie utkana z pasków zestawionych pod różnymi kątami, operuje wypukłością, grą światła i cienia, a także migotliwym ruchem powstałym pod wpływem naturalnego oświetlenia i zmian punktu widzenia odbiorcy. Oddziałuje tak charakterystyczna dla twórcy subtelna dynamika. Dzięki niej, obraz nie jest zastygłym w sobie przedmiotem do kontemplacji choć poprzez asocjacje użytej bieli albo czerni. Wnosi również wyciszającą jakość, a także metaforyczne sensy i estetyczną wartość.

Fragment tekstu Agnieszki Tes

Janusz Orbitowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Janusz Orbitowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Janusz Orbitowski. Ścieżki i ślady
Od 19 października do 8 listopada 2017 roku
Galeria Artemis w Krakowie

Dodaj komentarz