Wystawa Stefana Krygiera

W roku obchodów stulecia awangardy Miejska Galeria Sztuki w Łodzi przygotowała projekt Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego, składający się z czterech kameralnych wystaw eksponowanych w Galerii Re:Medium od sierpnia do grudnia 2017.

Stefan Krygier (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stefan Krygier (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stefan Krygier, Stefan Wegner, Antoni Starczewski i Karol Hiller to artyści, których łączyły bliskie kontakty z Władysławem Strzemińskim, jego praktyką i teorią sztuki oraz pozostawili bogatą spuściznę artystyczną.

Relacja, jaka łączyła Stefana Krygiera z Władysławem Strzemińskim i jego rodziną, była szczególnie istotna. Najpierw był studentem Strzemińskiego, później przyjacielem i współpracownikiem, np. przy realizacji Sali Neoplastycznej w 1948 roku. Był także opiekunem Strzemińskiego podczas pobytu w szpitalu i przygotowywania do druku Teorii widzenia.

We wczesnej twórczości Stefan Krygier poświęcił liczne prace, a także rozważania teoretyczne, studiom nad sztuką dawną. Przywołując motywy i charakterystyczne formy, np. sztuki egipskiej, znajdował dla nich nowe konteksty.

W latach 80. XX w. zaczął tworzyć cykl obrazów pt. Symultanizm formy, który kontynuował do końca życia. Charakteryzuje ten cykl powrót do figuracji, ale jednocześnie wnikliwa refleksja na temat percepcji obrazu. Ideę tego cyklu najlepiej wyraził w odautorskim tekście, który publikujemy w katalogu wystawy.

Ekspozycja Symultanizm form, zaprojektowana przez córkę Stefana Krygiera, Monikę Krygier, jest przygotowywana w oparciu o rodzinne archiwum, z którego zostaną udostępnione prace nigdy dotychczas nie publikowane.

Kuratorka, Elżbieta Fuchs

Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego
Stefan Krygier (1923-1997). Symultanizm form
Kuratorka: Elżbieta Fuchs
Koordynatorka projektu: Małgorzata Dzięgielewska
Od 19 października do 10 listopada 2017 roku
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi

Dodaj komentarz