Czy sztuka sprawia, że miasto staje się lepsze?

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia zaprasza na wykłady otwarte pt. Czy sztuka sprawia, że miasto staje się lepsze?, które odbędą się 19 i 20 października.

Czy sztuka sprawia, że miasto staje się lepsze? (źródło: materiały prasowe organizatora)

Czy sztuka sprawia, że miasto staje się lepsze? (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zagadnienie sztuki w przestrzeni publicznej jest od dawna znane i dyskutowane. Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwować można dynamiczne zmiany w tym obszarze, które coraz większy nacisk kładą na aspekty związane ze społecznymi relacjami: partycypacją, ekologią czy funkcjonalnością obiektów.

Jednym z projektów realizowanych przez Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA jest Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska. Po wielu latach współpracy z artystami, kuratorami i instytucjami miejskimi organizatorzy nie boją się wyciągać wniosków i stawiać kolejnych pytań. Sztuka w przestrzeni miasta jest elemementem ważnym z wielu powodów. Wśród nich szczególnie ważne są apekty rewitalizacyjny, edukacyjny i integrujący.

Podczas dwudniowych wykładów, realizowanych w ramach projektu Artecitya, wspólnie z ekspertami w dziedzinie sztuki w przestrzeni publicznej będzie można zastanowić się czy sztuka rzeczywiście czyni miasto lepszym, jakie działania w tym obszarze okazały się dobrą praktyką, a jakie ryzyko – i kiedy – niesie z sobą artystyczna aktywność w przestrzeni publicznej.

W programie przewidziano siedem prelekcji dotyczących obecności sztuki w przestrzeni miasta. Wygłoszą je międzynarodowi specjaliści.

19 października Jacek Dominiczak, architekt i urbanista, badacz i nauczyciel akademicki, rozpocznie wykładem pt. Miasto, architektura, sztuka – negocjacja czy dialog?, skupiając się zmianach relacji pomiędzy miastem, jego budynkami i jego sztuką.

Julia Draganović, kuratorka zajmująca się sztuką współczesną, wygłosi wykład w języku angielskim Metamorfoza miasta w przestrzeń wystawienniczą – tworzenie społeczności dla muzeum: Roxy in the Box. In and out w Kunsthalle Osnabrück. Studium przypadku.

Zwieńczeniem dnia będzie prelekcja Enrico Lunghiego o tym, Jak sztuka współczesna może stymulować świadomość (zmieniającej się) przestrzeni miejskiej i historii (rówież w języku angielskim). Lunghi jest wielokrotnym kuratorem Wielkiego Księstwa Luksemburga na biennale w Wenecji, piastował najwyższe stanowiska w muzeach i organizacjah międzynarodowych.

20 października Mirosław Duchowski będzie szukał odpowiedzi na pytanie, Czy sztuka sprawia, że współczesne miasta stają się lepsze? w kontekście globalizacji i nieustannej transformacji tkanki miejskiej. Malarz i projektant, autor wielu wystaw indywidualnych oraz około 100 projektów dotyczących sztuki i organizacji przestrzeni publicznych, podejmie próbę opisu przykładowych form sztuki w miastach i ich społecznego oddziaływania oraz wskazania zauważalnych trendów i intuicji związanych z przyszłością, takich jak ekologia czy partycypacja.

Mathilde Billet, architekt, absolwentka ENSA Paris La Val-de-Seine i członkini Bellastock, w wykładzie Bellastock: od publiczności do użytkowników (w języku angielskim) opowie o tym stowarzyszeniu architektury eksperymentalnej i jego działaniu na rzecz waloryzacji terenów miejskich.

Elżbieta Jabłońska, związana z Zakładem Rysunku UMK w Toruniu, wygłosi prelekcję Miejskie adoracje. Epizodyczne zdarzenia w czasie i przestrzeni. Subiektywne refleksje nad sztuka publiczną w kontekście działań autorskich, a zwieńczeniem dwóch dni będzie pytanie Piotra Czyża: Czy miasto potrzebuje sztuki, czy sztuka potrzebuje miasta? Filozof i architekt związany z Politechniką Gdańską zastanowi się nad realnym wpływem sztuki na życie mieszkańców.

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia.

Czy sztuka sprawia, że miasto staje się lepsze?
Otwarte wykłady Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
Zgłoszenia do 18 października do godziny 15.00
19 i 20 października 2017
Galeria Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Dodaj komentarz