Maciej Siuda wygłosi wykład w ramach nowego cyklu Elementy Architektury

Goethe-Institut w Krakowie i Instytut Architektury rozpoczynają nowy cykl spotkań poświęconych architekturze pod tytułem Elementy architektury. W 2017 roku rozmowy o architekturze będą prowadzone w kontekście hasła przewodniego „ponowny użytek”, a najbliższy wykład – 25 października – wygłosi Maciej Siuda.

Elementy architektury: Drugie życie budynków (źródło: materiały prasowe organizatora)

Elementy architektury: Drugie życie budynków (źródło: materiały prasowe organizatora)

Architektura powstaje w określonym celu: tworzenia mieszkania, szkoły czy biura. A jednak nic nie starzeje się tak szybko jak funkcja. Opuszczone skorupy budynków, projektowanych dla nieistniejących już funkcji i użytkowników, stają się dostrzegalnym elementem krajobrazu. Wraz z dynamiczną rozbudową miast i radykalnymi przekształceniami całych dzielnic, starsze budynki tracą swoją atrakcyjność, rentowność i sens istnienia. Powraca argument o łatwiejszym i tańszym zastąpieniu ich nowymi budynkami, szczególnie jeśli nie mają statusu zabytku. Ale czy możemy sobie na to pozwolić?

Wykorzystanie istniejącej substancji chroni tożsamość miejsca, ciągłość historyczną, funkcjonujące punkty odniesienia w przestrzeni, świadczące o kolejnych etapach jej rozwoju. Jednym z zasadniczych argumentów za re-use, jest zysk ekologiczny, redukcja wpływu na środowisko związana z brakiem potrzeby produkcji nowych materiałów czy prac ziemnych. Zachowane zostaje jednak o wiele więcej niż sama substancja budowlana. Ponowne wykorzystanie skłania do myślenia o jakości i funkcjach, jakie pełnić może dany typ przestrzeni, wychodząc poza czysto utylitarną i technologiczną problematykę współczesnego budownictwa.

Tytuł całego cyklu odnosi się do hasła przewodniego wystawy pokazanej przez Rema Koolhaasa na Biennale Architektury w Wenecji w 2014 roku. Ekspozycja wenecka stanowiła prezentację globalnej historii podstawowych piętnastu elementów architektury, zasadniczych części, z których składa się każdy budynek: podłogi, drzwi, okna, toalety, itd. Celem niniejszego cyklu jest przyjrzenie się idei „elementów”, nie tylko w rozumieniu „części”, ale także „żywiołów”, w ujęciu bardziej metaforycznym: jako szerszego kontekstu, w jakim architektura jest produkowana i tworzona dzisiaj. Określenie „żywioł” zawiera również odniesienie do otaczającego świata, który tak mocno determinuje współczesną praktykę architektury. Jest to propozycja refleksji na temat „ponownego użytku”, jako ważnego wątku, który wydaje się nieodzowny w kontekście ekologicznej sytuacji świata i dyskusję na temat zmiany paradygmatu tego, czym zajmuje się architektura – czyli rekonfiguracji tytułowych elementów.

Organizatorzy mają nadzieję na poszerzenie rozumienia rzeczywistości architektonicznej poprzez cykl wykładów znakomitych architektów i badaczy, którzy będą mówić w Krakowie o własnej refleksji i prezentować swoją twórczość w obrębie tak szeroko zdefiniowanego tematu.

25 października w Goethe-Institut w Krakowie wykład na temat drugiego życia budynków wygłosi Maciej Siuda.

Kontekst zawodu architekta nieustannie ulega zmianie. Zagęszczenia jakie osiągnęły współczesne miasta sprawiają, iż coraz częściej pracujemy na zastałej materii budynków. Rodzi się zatem pytanie jak rozszerzyć narzędzia projektowe architektów w obszarze transformacji istniejącej architektury. Wykład pokaże osobiste praktyki i poszukiwania, jak za pomocą prostych gestów nadać nową funkcję zdezaktualizowanym istniejącym obiektom i typologiom – zapowiada.

Maciej Siuda to architekt, absolwent z wyróżnieniem Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej i stypendysta Universidad Politecnica de Valencia. Jego dyplom XYZ STRUCTURE prezentowany był m.in. w Muzeum Guggenheim w Nowym Jorku, a w swoim dorobku ma wiele prestiżowych międzynarodowych nagród i wyróżnień. Jest też wykładowcą w School of Form.

Cykl wykładów Elementy Architektury
Instytut Architektury i Goethe-Institut, Kraków
Wykład Macieja Siudy Drugie życie budynków
25 października o godzinie 18.00
Goethe-Institut, Kraków

Dodaj komentarz