Reformacja w Toruniu

Przypadająca w tym roku 500 rocznica reformacji stała się doskonałą okazją do przypomnienia dziejów jednego z najważniejszych ruchów religijnych i społecznych nowożytnej Europy. Pierwszoplanowym wydarzeniem obchodów będzie wystawa w Ratuszu Staromiejskim, obejmująca chronologicznie okres od lat 20. XVI w. aż po czasy współczesne.

„Reformacja w Toruniu” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Reformacja w Toruniu” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jednym z głównych zamierzeń autorów ekspozycji jest pokazanie dziejów reformacji w Polsce, a przede wszystkim w Toruniu, w sposób przystępny i interesujący. Ekspozycja będzie podzielona na części, z których każda obejmie jedno zagadnienie, np. rolę Torunia w ruchu protestanckim, współpracę międzywyznaniową, zatargi protestantów i katolików czy postaci ważne dla Torunia.

Jednym z najciekawszych elementów wystawy jest odtworzone wnętrze biblioteki powstałego w 1594 r. ewangelickiego Gimnazjum Akademickiego. Część przedmiotów będących na wyposażeniu biblioteki zachowała się do dnia dzisiejszego w zbiorach różnych instytucji toruńskich, jak np. pochodzący z 1. ćw. XVII w. globus Ziemi Willema Janszoona Blaeu, mapa Prus Caspara Hennebergera z 1576 r. czy złocona skarbonka w kształcie księgi. Na ekspozycji pokazane są najpiękniejsze egzemplarze Biblii z lat 20. i 30. XVI w. oraz m.in. Postylla Chrześcijańska Samuela Dambrowskiego, wydana w Toruniu w latach 1620–1621. Był to jeden z najbardziej uznanych zbiorów kazań, wykorzystywanych przez polskich ewangelików do domowych nabożeństw.

Zaprezentowany zostanie m.in. obraz przypisywany znakomitemu malarzowi gdańskiemu Antonowi Möllerowi Sąd Ostateczny z pocz. XVII w., który obecnie wisi w prezbiterium kościoła pw. św. Jakuba w Toruniu oraz dzieło Wojciecha Gersona Ostatnia wieczerza. Organizacją obchodów jubileuszu w Toruniu zajęła się Parafia Ewangelicko-Augsburska, a przyłączyły się do niej wszystkie największe toruńskie instytucje naukowe i kulturalne. Obok Muzeum Okręgowego w Toruniu są to Uniwersytet Mikołaja Kopernika, reprezentowany przez Bibliotekę Uniwersytecką, Książnica Kopernikańska oraz Archiwum Państwowe w Toruniu.

Aleksandra Mierzejewska, kurator wystawy

Reformacja w Toruniu. Wpływ kultury ewangelickiej na rozwój miasta
Od 10 czerwca do 29 października 2017 roku
Ratusz Staromiejski w Toruniu

Dodaj komentarz