Typografia też jest sztuką – omawiając drukowane piękno

Polska Akademia Nauk, Biblioteka Gdańska oraz Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zapraszają na sympozjum naukowe i wystawę Drukowane piękno poświęcone sztukom typograficznym, które odbędzie się 16 października 2017 roku.

Sympozjum „Drukowane piękno” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sympozjum „Drukowane piękno” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tematem sympozjum będą typografia oraz sztuka rytownicza w ujęciu współczesnym i historycznym. Przedmiotem wystąpień będą zagadnienia związane z drukiem, książką, grafiką książkową, z artystyczną stroną materiałów bibliotecznych, w odniesieniu do różnorodnych obiektów.

Konferencja Drukowane piękno ma połączyć dwie instytucje, PAN Bibliotekę Gdańską i Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych, obchodzący w 2017 roku 10-lecie samodzielnego istnienia, w dążeniu do ujęcia zagadnień związanych z drukiem i książką w jak najszerszym aspekcie, z uwzględnieniem szkoły historycznej i współczesnej.

Sympozjum ma upowszechnić i spopularyzować wiedzę na powyższe tematy, a zarazem ma spełnić rolę kulturotwórczą. Jest otwarte dla wszystkich, choć skierowane głównie do badaczy kultury i historii książki w Gdańsku oraz do artystów, do ludzi sztuki i rzemiosła artystycznego. Spotkanie ma naświetlić problematykę książki i innych publikacji z zakresu grafiki i kartografii, postrzeganych w kategoriach „drukowanego piękna”. Szczególny nacisk położony zostanie na analizę artystycznej strony druku i to zarówno w perspektywie dawnej, jak i dzisiejszej. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z ważnymi i różnorodnymi zbiorami Biblioteki Gdańskiej ilustrującymi temat sympozjum.

To szczególna okazja, by prześledzić, jak rozwijała się typografia, poczynając od druków XV-wiecznych po współczesne. Drukowane piękno ma przyczynić się ukazania zasadności pojęcia „sztuka książki”, wreszcie pokaże, jak szeroki jest krąg pracowników książki i w jak wielu aspektach jest ona przedmiotem badań. Tematyka sympozjum nawiązuje do zainteresowań bibliofilskich, do tworzenia kultury książki, do jej funkcjonowania zarówno jako źródła wiedzy, jak i źródła piękna i przedmiotu sztuki. Pierwiastek naukowy przenika się tu z pierwiastkiem kulturowym.

Sympozjum „Drukowane piękno” – harmonogram (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sympozjum „Drukowane piękno” – harmonogram (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sesji naukowej Drukowane piękno towarzyszyć będzie wystawa pod tym samym tytułem. Ekspozycja obrazuje różnorodność technik drukarskich i graficznych od XVI do XX wieku. Zwiedzający zobaczą wybór najpiękniejszych i najbardziej interesujących zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej z różnych dziedzin: stare druki, kartografia, grafika artystyczna i użytkowa, exlibrisy, druki z XIX wieku, a także współczesna ilustracja książkowa.

Drukowane piękno
16 października o godz. 9.00
PAN Biblioteka Gdańska

Dodaj komentarz