Spotkania Studentów Architektury z Wielkim Pięknem na warsztacie

14 października w Muzeum Architektury we Wrocławiu rozpoczną Ogólnopolskie Spotkania Studentów Architektury 2017 Wielkie Piękno.

Ogólnopolskie Spotkania Studentów Architektury 2017 „Wielkie Piękno” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ogólnopolskie Spotkania Studentów Architektury 2017 „Wielkie Piękno” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

OSSA — Ogólnopolskie Spotkania Studentów Architektury — to najbardziej prestiżowe warsztaty studenckie w Polsce. Odbywają się cyklicznie, nieprzerwanie od dwudziestu lat, co roku w innym mieście. Tegoroczna edycja po raz kolejny zawita do Wrocławia. Co roku zadaniem uczestników jest odpowiedź na zadany wcześniej temat, związany z bieżącymi problemami współczesnych miast oraz architektury.

Tym razem hasłem przewodnim jest Wielkie Piękno. Intencją pomysłodawców jest poddanie pod dyskusję aspektu pracy architekta, który, w czasach intensywnej i błyskawicznej urbanizacji, często bywa pomijany. Od wieków za podstawowe kategorie teoretyczne, którym podporządkowane powinno być dzieło architektoniczne, uznawano witruwiańską triadę — trwałość, użyteczność i piękno, przez modernistów przekształconą na — formę, konstrukcję i funkcję. Piękno, jako pozytywna wartość, do której dążyć powinna architektura, zeszło na plan dalszy. Dziś, tylko nieliczni architekci ośmielają się mówić o znaczeniu tej wartości w ich codziennej praktyce. Jednak dyskusja o estetyce — pięknie architektury, to tylko początek do rozważań o idei Wielkiego Piękna, która, według organizatorów, stanowi punkt w nieskończonym dążeniu do doskonałości.

Do udziału w warsztatach zaproszeni zostali autorzy siedemdziesięciu najlepszych prac wstępnych (tzw. wstępniaków). Jak co roku studenci pracować będą pod okiem międzynarodowego grona tutorów. Warsztatom towarzyszyć będą spotkania, wykłady i dyskusje, których program ogłoszony zostanie na stronie internetowej OSSA.

Ogólnopolskie Spotkania Studentów Architektury 2017 Wielkie Piękno
Od 14 do 22 października 2017 roku
Muzeum Architektury we Wrocławiu

Dodaj komentarz