Warszawa w Budowie

Do 26 listopada 2017 trwa 9. edycja festiwalu Warszawa w Budowie poświęcona w całości największej i wciąż niezagospodarowanej przestrzeni w centrum stolicy – Placowi Defilad.

Zbyszko Siemaszko, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, lata 1962 – 1965. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura 51-801 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zbyszko Siemaszko, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, lata 1962 – 1965. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura 51-801 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Plac Defilad czekają realne zmiany, a planowane miejskie inwestycje wzbudzają wielkie zainteresowanie i emocje wśród warszawiaków. Festiwal pozwoli wyobrazić sobie życie terenu przed Pałacem Kultury i Nauki w najbliższych latach, gdy zakończony zostanie konkurs architektoniczny na jego zagospodarowanie i powstaną budynki Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz teatru TR Warszawa. Tematem WWB9 będzie przede wszystkim niedaleka przyszłość Placu Defilad: oczekiwany krok do przodu.

Festiwal podsumuje historię budowy placu, kolejnych konkursów na jego przekształcenie i debat wokół planowanej metamorfozy. Na tym tle zaprezentowane zostaną dobre współczesne wzorce, przeanalizowane uwarunkowania lokalne, zrealizowane prace koncepcyjne i zorganizowane warsztaty projektowe dla warszawiaków. Uwagę przyciągnie zbudowana w skali rzeczywistej scenografia ukazująca realne gabaryty przyszłego placu i kształtujących jego pierzeje gmachów, a także wielkoprzestrzenna interwencja plastyczna porównująca planowany plac do ikonicznych przestrzeni miejskich z Polski i zagranicy.

Warszawa w Budowie będzie też okazją do zaprezentowania warszawiakom instytucji publicznych, których drzwi wychodzić będą bezpośrednio na przestrzeń placu, czyli lokalnych gospodarzy. Są to Pałac Kultury i Nauki, STUDIO teatrgaleria, barStudio, Teatr Dramatyczny, Cafe Kulturalna, TR Warszawa oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wspólnie z przedstawicielami władz miejskich oraz organizacji społecznych gospodarze placu pracować będą nad uzgodnieniem najkorzystniejszego modelu współdecydowania o jego losach.

Program festiwalu powiązany będzie z cyklem letnich animacji społeczno-kulturalnych realizowanych przez STUDIO teatrgaleria w ramach projektu Plac Defilad oraz z działaniami projektowo-konsultacyjnymi prowadzonymi przez miejskie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. W czasie trwania festiwalu jury konkursowe wyłoni pięć najlepszych koncepcji funkcjonalno-przestrzennych na plac Centralny, które zostaną następnie poddane konsultacjom z mieszkańcami. Konkurs, konsultacje oraz festiwalowe debaty posłużą przy wyborze zespołu realizującego docelowy projekt placu.

Zbyszko Siemaszko, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, lata 1955 – 1956. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura 51-799-1 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zbyszko Siemaszko, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, lata 1955 – 1956. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura 51-799-1 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Festiwal Warszawa w Budowie 9 organizowany jest wspólnie przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Warszawy we współpracy i dzięki finansowaniu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Jego kuratorami są Tomasz Fudala i Szymon Maliborski Muzem Sztuki Nowoczesnej oraz Dorota Jarecka, Barbara Piwowarska z Galerii Studio.

Jednym z najważniejszych punktów festiwalu jest wystawa Plac Defilad: Krok Do Przodu, prezentująca historyczne, obecne i przyszłe oblicze placu Defilad, stanowiąc punkt wyjścia dla oczekiwanego dzisiaj kroku do przodu.

Niemniej istotnym punktem będzie wystawa propozycji przyszłego zagospodarowania Placu Defilad architekci z kraju i zagranicy. Decyzja jury konkursowego ogłoszona zostanie w trakcie trwania festiwalu, 6 listopada. Od tego dnia wszystkie prace będzie można oglądać w Sali Kruczkowskiego w Pałacu Kultury i Nauki, gdzie warszawiacy, w ramach programu konsultacji społecznych, będą mieli okazję poznać wszystkie koncepcje, nawiązać dialog z organizatorami konkursu oraz wyrazić swoje opinie na temat prezentowanych propozycji. Organizatorem konkursu na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej placu Centralnego jest Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

Festiwal Warszawa w Budowie 9
Od 16 września do 26 listopada 2017 roku
Plac Defilad, Warszawa

Plac Centralny – wystawa konkursowa
Od 6 do 16 listopada 2017 roku
Sala Kruczkowskiego, PKiN, Warszawa

Dodaj komentarz