Kaligrafia japońska i Basho Matsuo inspiracją dla artystów

13 października o godzinie 18:00 w toruńskim Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu odbędzie się wernisaż wystawy Haiku Basho Matsuo (1644–1694) we współczesnej kaligrafii japońskiej. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 12 listopada 2017 roku.

Z kraju kwitnącej wiśni do Torunia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Z kraju kwitnącej wiśni do Torunia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Japończycy uważają się za naród poetów, wrażliwych na piękno przyrody, zdolnych w trafnych słowach oddać jej subtelną urodę. Według tego poglądu język japoński jest bliski mowie natury, potrafi oddać szmer strumienia czy śpiew ptaków. W związku z tym poezja we wszystkich epokach zajmowała niezwykle ważne miejsce w kulturze Japonii.

We współczesnej japońskiej poezji przeważają dwie formy poetyckie – waka (pieśń składająca się z 31 sylab) oraz haiku (z 17 sylab). Matsuo Bashō (1644–1694) jest jednym z najwybitniejszych japońskich poetów, znanym miłośnikom poezji na całym świecie, dzięki zwięzłym, a zarazem głębokim poematom siedemnastozgłoskowym – haiku. W pierwszym wersie poeta prezentuje na ogół obraz uniwersalny, odwieczny i ogólny, w drugim przechodzi nagle do tematu osobistego, chwilowego i szczegółowego.

Niezwykle sugestywne utwory Matsuo Bashō odwołują się do naszych zmysłów. Te wyraziste obrazy zostały utrwalone w licznych dziełach malarskich. Również dla współczesnych artystów twórczość Matsuo Bashō jest niewyczerpanym źródłem inspiracji. Najbardziej bezpośrednim wyrazem czerpania z dorobku tego siedemnastowiecznego poety jest współczesna kaligrafia japońska.

Łączy ona w sobie piękno języka z pięknem jego zapisu. W swojej idei opiera się na graficznym wyrazie, co pozwala na przekroczenie użytkowego charakteru i przeniesienie go w wymiar artystyczny. Jest ona połączeniem malarstwa, poezji, grafiki oraz kaligrafii w zachodnim rozumieniu tego słowa. Jest kwintesencją japońskiej kultury. W całej kulturze Dalekiego Wschodu, nie tylko japońskiej, dominuje rola systemu pisma nad słowem – dźwiękiem, jakim dany znak zostaje odczytany. Kaligrafię na wschodzie uważa się za najwyższą ze sztuk. Łączy ona w sobie obrazowość malarską, literackość znaczeń oraz urok pisma.

Dzięki pracom artystów zrzeszonym w AIACC – Association for International Advancement of Calligraphy Culture, na wystawie w Kamienicy pod Gwiazdą można zobaczyć współczesną interpretację twórczości Matsuo Bashō.

Wystawa, której kuratorem jest Katarzyna Paczuska, powstała we współpracy Muzeum Okręgowego w Toruniu z AIACC – Association for International Advancement of Calligraphy Culture. Każda praca eksponowana w Kamienicy pod Gwiazdą wykonana została przez innego artystę. Podczas wernisażu wystawy mistrzowie z Japonii zaprezentują widzom jak powstaje japońska kaligrafia.

Haiku Basho Matsuo (1644–1694) we współczesnej kaligrafii japońskiej (źródło: materiały prasowe organizatora)

Haiku Basho Matsuo (1644–1694) we współczesnej kaligrafii japońskiej (źródło: materiały prasowe organizatora)

Haiku Basho Matsuo (1644–1694) we współczesnej kaligrafii japońskiej
Od 14 października do 12 listopada 2017 roku
Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu
Muzeum Okręgowe w Toruniu
Kamienica pod Gwiazdą, Toruń

Dodaj komentarz

Cytaty


Magazyn

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR