• 2017-10-10

Kolekcje Anny Zagrodzkiej

Tytułowe Kolekcje są zbiorami slajdów przeznaczonymi do indywidualnych prezentacji. Jedna utworzona przez historyków sztuki prowadzących wykłady w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, druga stanowiąca część dokonań artystycznych Władysława Hasiora.

Anna Zagrodzka, „Kolekcje”  (źródło: materiały prasowe organizatora)

Anna Zagrodzka, „Kolekcje” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kolekcje powstawały od lat 70. jako bazy danych umożliwiających poznanie wiedzy o sztuce i kierunkach przemian artystycznych, a także o zjawiskach charakteryzujących cechy kultury współczesnej. Autorka podpatruje charakterystyczne gesty opiekunów ujawniające ich osobisty stosunek do zbioru i oprzyrządowania kolekcji, w którym każdy obiekt ma swoje miejsce i znaczenie. Intymne są jednak nie tylko podejście użytkowników kolekcji – historyków sztuki i artysty, ale również stosunek twórczyni projektu do nich.

Istotą pracy jest autorska wizja kolekcji wykorzystująca zapisy wideo i fotografie, odkrywanie porządku w jakim zostały ukształtowane.  Dopełnieniem przekazu są badania nad materiałem światłoczułym, analiza procesu przemian barwnych zachodzących w strukturze najwcześniej wykonanych diapozytywów.

Pierwsza Kolekcja odnosi się do zbioru diapozytywów ilustrujących wykłady z historii sztuki w PWSFTViT. Analizując metodykę nauczania autorka nadaje wizualny porządek obiektom znajdującym się w tej Kolekcji. Budując obraz fotograficzny Zbioru Władysława Hasiora odwołuje się do zasady jaką przyjął twórca w pracy artystycznej: Rzeźba powstaje nie z szamotania się z cierpień z emocji, z nerwów serca, tylko właśnie z chłodnego rozsądku. Oba projekty łączy rytmika form ułożonych w zwarte bloki.  Zbiór Władysława Hasiora w ujęciu autorki prezentowany będzie w wydawnictwie Muzeum Tatrzańskiego „NOT. FOT”.

Anna Zagrodzka, „Kolekcje” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Anna Zagrodzka, „Kolekcje” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Anna Zagrodzka – urodziła się w 1991 roku w Warszawie, ukończyła z wyróżnieniem Fotografię na Wydziale Operatorskim w PWSFTViT oraz Technologię Żywności na Wydziale Biotechnologii i Nauki o Żywieniu na Politechnice Łódzkiej. W swojej twórczości analizuje związki między nauką i sztuką, łączy fotografię z instalacjami wideo i sferą dźwiękową. Laureatka SHOW OFF (Miesiąc Fotografii w Krakowie) w 2015 r. Odbyła staże w Whitworth Art Gallery, Manchester Museum i w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.

Anna Zagrodzka. Kolekcje
Od 9 października do 5 listopada 2017 roku
Galeria Wschodnia w Łodzi

Dodaj komentarz