„Dziesiątka” z Poznania w BWA Olsztyn

Do udziału w olsztyńskiej prezentacji poznańskiego środowiska artystycznego zaproszono dziesięcioro artystów. Są wśród nich legendy poznańskiej uczelni, międzynarodowe sławy, ale i postaci, które jeszcze nie są tak znane.

Sławomir Decyk (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sławomir Decyk (źródło: materiały prasowe organizatora)

Co naturalne – są i tacy, którzy znani być powinni, ale nie są. To nierzadko kwestia tzw. szczęśliwych bądź nieszczęśliwych zbiegów okoliczności, ale też postaw twórczych, a często otwarcia na promocję własnych działań. Wybór był subiektywny i trudny, bo absolutnie nie wyczerpał listy interesujących artystów z Poznania. Nie jest łatwo wybrać nieliczną reprezentację tak licznej grupy.

Środowisko poznańskie, związane z tutejszą uczelnią – Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu – nie jest pod żadnym względem jednorodne. Wręcz przeciwnie – to wielobarwny, efektowny konglomerat stylów, idei, mediów i, co najważniejsze, osobowości. I właśnie tę wielobarwność chciałam olsztyńskiej Publiczności pokazać, prezentując „Dziesiątkę” z Poznania.

Kuratorka: Bogna Błażewicz

Projekt Po godzinach to próba penetracji obszarów między oficjalną codziennością a sferą intymności i skrycia, w której funkcjonują trudne do zdefiniowania lęki i niepewności. Rozważania związane z projektem zmierzają do zapisania za pomocą specyficznego wizualnego kodu ukrywanych za zasłoną wstydu, emocjonalnych doświadczeń i pytań o zasadność własnego bycia. Są one również próbą zdefiniowania kształtu granic między tym co oficjalne i zewnętrzne, a tym co osadzone w lapidarnych konstruktach wewnętrznego alter świata.

Za pomocą podjętych w cyklu realizacji autor poszukuje sposobu zobrazowania, umykających codziennym rozważaniom wewnętrznych lęków i wątpliwości, w których intymność, poczucie strachu, wstydu i bezradności przenika się z głęboką tęsknotą i podświadomym dążeniem do wyczuwanej intuicyjnie pełni. W tych wizualnych pytaniach istotne miejsce zajmuje refleksja nad przemijaniem, kruchością i efemerycznym charakterem cielesnego bycia oraz próba skonfrontowania i umiejscowienia go w uniwersalnym systemie przebrzmiewania światów zewnętrznych.

Anna Drońska – urodziła się w 1972 roku, jest absolwentką Wydziału Kształcenia Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Współzałożycielka i członkini Grupy Artystycznej FAŁDY. Zajmuje się malarstwem i tkaniną eksperymentalną. Spektrum jej twórczych zainteresowań obejmuje przestrzenie związane ze sztuką ekologiczną, głęboką ekologią i aktywnością artystyczną zaangażowaną w kwestie społeczne.

Anna Drońska, „Sunia” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Anna Drońska, „Sunia” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dziesięć
Kuratorka: Bogna Błażewicz
Koordynatorka: Justyna Banasiak
Od 6 października do 5 listopada 2017 roku
BWA Olsztyn

Anna Drońska. Po godzinach
Od 6 października do 5 listopada 2017 roku
BWA Olsztyn

Dodaj komentarz