Biedermeier, czyli o mieszczańskim poczuciu piękna, prostoty i funkcjonalności

Od 5 października Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na pierwszą wielką prezentację sztuki biedermeieru w Polsce. Na wystawie zgromadzono ponad czterysta kunsztownych przedmiotów, którymi na co dzień otaczało się zamożne mieszczaństwo w pierwszej połowie XIX wieku od Wiednia po Wilno.

Ferdinand Georg Waldmüller, Adopcja, olej, deska, 62,5 × 79cm, fot. Arkadiusz Podstawka, Muzeum Narodowe we Wrocławiu (źródło materiały prasowe MNW)

Ferdinand Georg Waldmüller, Adopcja, olej, deska, 62,5 × 79cm, fot. Arkadiusz Podstawka, Muzeum Narodowe we Wrocławiu (źródło materiały prasowe MNW)

Biedermeier narodził się w krajach niemieckich po kongresie wiedeńskim, trwał do Wiosny Ludów i wywarł znaczący wpływ na całą Europę. Zwany także „udomowionym romantyzmem”, był nie tylko stylem w sztuce, ale także stylem życia, który przyjął się również w kręgach ziemiaństwa polskiego.

Wystawa opisuje kilka najistotniejszych zjawisk, które były konsekwencją zmieniającego się ładu społecznego w Europie. Rosnąca pozycja zamożnego mieszczaństwa z jego systemem wartości i dążeniem do „małej stabilizacji”, z rodziną i dzieckiem na pierwszym miejscu. Wzrastanie roli edukacji i zabawy, kultywowanie postawy patriotyzmu lokalnego i narodowego oraz zainteresowanie najbliższym otoczeniem, jego zabytkami i osobliwościami, ale także pamiątkami świadczącymi o kształtowaniu się nowej świadomości narodowej. Do dzisiaj meble, rzemiosło artystyczne i inne przedmioty codziennego użytku tej epoki są wzorem solidności, prostoty i funkcjonalności.

Wystawa obejmuje sztukę niemiecką, austriacką i przede wszystkim ziem polskich: Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Galicji czy Wileńszczyzny. Dlatego obok dzieł takich artystów jak Ferdinand Waldmüller, Carl Spitzweg, Moritz von Schwind pokazane będą prace Jana Chruckiego, Aleksandra Gryglewskiego, Rafała Hadziewicza, Wincentego Kasprzyckiego, Marcina Zaleskiego.

Ekspozycja składa się z czterech części. Część pierwsza, zatytułowana: Mała stabilizacja zacnych Biedermeierów. Rodzina. Artysta. Społeczeństwo prezentuje galerię głównych bohaterów biedermeieru – głównie ówczesne mieszczaństwo. Z kolei W świecie dziecka. Rozrywka i edukacja uwydatnia nową rolę dzieci jako ważnych uczestników i odbiorców kultury. Trzecia sekcja, Ojczyzna, region, „mała ojczyzna” , odnosi się do problematyki tożsamości lokalnej i narodowej i prezentuje zagadnienia regionalizmu i patriotyzmu, podróży, uzdrowiskowej turystyki i rekreacji. Ostatnia, największa część ekspozycji Biedermeier jako projekt estetyczny. Wzornictwo 1. połowy XIX wieku prezentuje szeroko rozumiane wzornictwem pierwszej połowy XIX wieku.

Wystawa, której kuratorkami są Anna Kozak i Agnieszka Rosales Rodríguez, będzie pierwszą prezentacją sztuki biedermeieru w Polsce, tym cenniejszą, że gromadzi najwybitniejsze dzieła tego nurtu, przechowywane w polskich zbiorach. Oprócz eksponatów z kolekcji MNW pokazane są zabytki z muzeów narodowych z całego kraju, polskich muzeów rezydencji, a dwa obiekty pochodzą z instytucji zagranicznych, Morawskiej Galerii w Brnie i Wallraf-Richartz-Museum w Kolonii.

Wystawa Biedermeier
Od 5 października 2017 roku do 7 stycznia 2018 roku
Muzeum Narodowe w Warszawie

Dodaj komentarz