Pokaz filmów artystycznych w CSW Łaźnia

CSW Łaźnia w Gdańsku zaprasza 28 września na pokaz filmów artystycznych zatytułowany Niemożliwość wyspy. Rozgrywające się w różnych częściach świata historie łączą dwa płynne żywioły: ropa i woda.

New Mineral Collective (Tanya Busse and Emilija Skarnulyte), „Hollow Earth”, 2013  (źródło: materiały prasowe organizatora)

New Mineral Collective (Tanya Busse and Emilija Skarnulyte), „Hollow Earth”, 2013 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Pierwsza z narracji dotyczy podnoszącego się poziomu wody w morzach i oceanach – przez co w szybkim tempie znikają tereny przybrzeżne, zmuszając do migracji całe społeczności – a także destruktywnego wpływu plastiku i innych odpadów dryfujących po powierzchni oceanów.

Druga opowieść przybliża problem paliw kopalnych, których masowa eksploatacja odwraca bieg geologii – wydobywa się na powierzchnię substancję, ukrycie której zajęło planecie miliony lat, zaś jej spalanie na powrót wprowadza do atmosfery zanieczyszczenia na niespotykaną wcześniej skalę.

Ropa i woda to płynne żywioły, które w równym stopniu mogą łączyć i dzielić ludzi i terytoria, na poziomie fizycznym, gospodarczym i społecznym. To one stanowią podstawę współczesnej narracji o podboju i kolonizacji, to one także ostatecznie kształtują pole walki o coraz uboższe zasoby naszej planety.

Pokazy filmowe: Niemożliwość wyspy
Artystki: Ursula Biemann, Isabelle Hayeur, Michelle Claire Gevint, New Mineral Collective (Tanya Busse i Emilija Škarnulytė), Fiona Tan
Kuratorka: Vanina Saracino
28 września 2017 roku, godz. 19.00
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 1 w Gdańsku

Dodaj komentarz