• 2017-09-26

Konferencja Konteksty Kultury

29 września zapraszamy na III Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Konteksty kultury, konteksty edukacji. Zarządzanie kulturą w kontekście sektorów kreatywnych, improwizacja, ruch amatorski. Konferencja odbędzie się w Dobczycach pod Krakowem, w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym im. Burmistrza Marcina Pawlaka.

Konferencja Konteksty kultury, konteksty edukacji (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konferencja „Konteksty kultury, konteksty edukacji” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystąpienia, dyskusje i warsztaty w ramach konferencji dotyczyć będą trzech sfer tematycznych: zarządzania kulturą i jej finansowania, powszechnej edukacji muzycznej oraz kształcenia instrumentalnego. Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają tym samym nauczycieli muzyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach, nauczycieli-animatorów działań kulturalnych w swoich szkołach, nauczycieli szkół muzycznych wszystkich szczebli, animatorów kultury, menadżerów, pracowników instytucji kultury, impresariów.

Podczas konferencji wystąpią znakomici specjaliści, m.in. prof. Peter Wiegold z Brunel University w Wielkiej Brytanii, prof. Anna Karwińska (UEK w Krakowie), dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz (AM w Krakowie) oraz dr hab. Łukasz Gaweł (UJ). Ponadto, wystąpienia dotyczyć będą finansowania kultury, aspektów prawnych, strategii artystycznych, aktualnych podstaw programowych, sposobów upowszechniania kultury, psychologiczno-pedagogicznych aspektów rozwoju muzycznego i ogólnego, muzykowania amatorskiego, czytania a’vista, improwizacji. Odbędą się również warsztaty w zakresie promowania i finansowania projektów kulturalnych.

W nurcie specjalistycznym organizatorzy zapraszają na warsztaty instrumentalne z prof. Janem Staniendą, skrzypce (UMFC Warszawa), prof. Barbarą Świątek-Żelazną, flet i instrumenty dęte (AM w Krakowie), prof. Jackiem Wotą, perkusja (AM we Wrocławiu) i mgr Olgą Łazarską (AM w Krakowie).

Program konferencji:

 • 10.00-10.45 prof. Peter Wiegold, Brunel University, Wielka Brytania, Music without boundries (Muzyka bez granic)
 • 10.45-11.15 dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, Akademia Muzyczna w Krakowie, Rozumieć muzykę. Kształcenie słuchacza kompetentnego
 • 11.15-11.45 prof. dr hab. Anna Karwińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Edukacja dla kreatywności
 • 11.45-12.15 dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Muzyka – dziedzictwo – zarządzanie

Obrady w sekcjach:

12.30-14.30 Finansowanie kultury. Wyzwania sektorów kreatywnych: zarządzanie, finansowanie, współpraca instytucjonalna

 • dr Magdalena Ratalewska, Uniwersytet Łódzki, Sektory kreatywne – uwarunkowania i możliwości rozwoju
 • dr Anna Wróblewska, Kama Pawlicka, UKSW w Warszawie, Zarządzanie kulturą w ocenach badaczy i praktyków. Wnioski z autoanalizy
 • Monika Gubała, Dyrektor Szkoły Muzycznej I st. w Dobczycach, Strategia rozwoju i działalności na przykładzie orkiestry Polish Art. Philharmonic
 • Mirosław Czyżewski, Kierownik Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Finansowanie przedsięwzięć społecznych – doświadczenia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
 • 13.30 – 14.30 Dyskusjafinansowanie kultury, perspektywa instytucjonalna
  prof. dr hab. Anna Karwińska, dr hab. Łukasz Gaweł, Krzysztof Markiel, Bogusław Nowak, Andrzej Kosowski, Monika Gubała, Grzegorz Mania

12.30-14.30 Edukacja powszechna. Ogólna edukacja muzyczna w procesie kształcenia muzycznego i upowszechniania kultury

 • dr hab. Piotr Baron, prof. PWSZ w Nysie, PWSZ w Nysie, Kompetencje nauczycieli muzyki
 • dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ,Uniwersytet Zielonogórski, Elementarna edukacja muzyczna
 • dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski, filia w Cieszynie, Edukacja muzyczna w szkołach
 • dr hab. Mirosław Kisiel,prof. UŚ, Uniwersytet Śląski, dr hab. Maciej Kołodziejski,prof. AH, Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Podstawy programowe dla przedmiotu muzyka

12.30-14.30 Kształcenie artystyczne. Wyzwania kształcenia artystycznego

 • dr hab. Monika Gardoń-Preinl, AM w Krakowie, dr Grzegorz Mania, PSM II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie, Czytanie a’vista w średniej szkole muzycznej – prezentacja podręcznika
 • dr Piotr Różański, AM w Krakowie, Nauka akompaniamentu w procesie kształcenia pianistycznego – założenia i rzeczywistość
 • prof. Katarzyna Jankowska-Borzykowska, UMFC w Warszawie, O pianiście w konkursie wokalnym i instrumentalnym
 • dr Marta Mołodyńska, Akademia Muzyczna w Krakowie, Podstawy improwizacji w kształceniu artystycznym
 • 13.30-14.30 Dyskusjawyzwania w kształceniu przyszłych muzyków, profile kształcenia, zmiany w podstawach programowych
  prof. Barbara Świątek-Żelazna, prof. Jan Stanienda, Olga Łazarska, prof. Janina Romańska-Werner, prof. Jacek Tosik-Warszawiak, dr Maria Sławek

Warsztaty:

15.30-16.15 Warsztaty: Wiktoria Mikowska (wspieramkulture.pl), Pozyskiwanie funduszy i promocja projektów kulturalnych

Warsztaty w sekcjach:

 • 16.30-19.00 mgr Olga Łazarska, Akademia Muzyczna w Krakowie, Fortepian – problemy wykonawcze i interpretacyjne
 • 16.30-19.00 prof. Jan Stanienda, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Skrzypce – problemy wykonawcze i interpretacyjne
 • 16.30-19.00 prof. Barbara Świątek-Żelazna, Akademia Muzyczna w Krakowie, Flet, instrumenty dęte– problemy wykonawcze i interpretacyjne
 • 16.30-19.00 prof. Jacek Wot, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, Perkusja – problemy wykonawcze i interpretacyjne
 • 16.30-19.00 prof. Peter Wiegold, Brunel University, Wielka Brytania, Muzykowania amatorskie, praca projektowa

Konferencja Konteksty Kultury, konteksty edukacji
29 września 2017 roku
Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe w Dobczycach

 

Dodaj komentarz