• 2017-09-25

Frida Kahlo na Zamku

Frida Kahlo (1907‒1954) i Diego Rivera (1886‒1957) to dziś najsłynniejsi meksykańscy artyści. Jako twórcy, a także jako para kochanków, osiągnęli status kultowy, którego nie sposób już prawie zracjonalizować.

Nickolas Muray, Frida Kahlo on Bench, The Jacques and Natasha Gelman Collection of 20˚Century Mexican Art and The Vergel Foundation © 2016 Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F. / Artists Rights Society (ARS), New York (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nickolas Muray, Frida Kahlo on Bench, The Jacques and Natasha Gelman Collection of 20˚Century Mexican Art and The Vergel Foundation © 2016 Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F. / Artists Rights Society (ARS), New York (źródło: materiały prasowe organizatora)

Oficjalnie [Frida i Diego] uchodzą za ambasadorów sztuki meksykańskiej. Liczne prawdziwe i nieprawdziwe – w dużej mierze zmyślone i wymyślone – historie, jakie narosły wokół ich życia, wymykają się już rzeczowemu osądowi.

Historie ich życia usamodzielniły się na tyle, że niekiedy trudno nawet oglądać ich dzieła i oceniać je pod kątem „rzeczywistej” treści, gdyż tak bardzo obrosły mitami, które uporczywie utrzymują się na powierzchni. Niniejszą wystawą chcemy – mimo wszystko – oddać hołd nie tyle kultowym postaciom, ile ich dziełom. A także mocniej zaakcentować kilka mniej znanych aspektów z historii życia obojga artystów, szczególnie podkreślając polski kontekst tej ekspozycji.

Kiedy w 1955 roku w Warszawie pokazywano dużą wystawę sztuki meksykańskiej z ponad czterystoma pracami blisko sześćdziesięciorga artystów, ludzie ustawiali się w długich kolejkach. Jak doszło do tego niecodziennego wydarzenia? Co kierowało ludźmi wówczas i co sprawia, że dziś na całym świecie wystawy prac Fridy Kahlo gromadzą tłumy widzów? Relacje kulturowe między Meksykiem a Polską, które przez pewien czas były bardzo bliskie, nie zostały jeszcze w dostatecznym stopniu opisane. Organizując wystawę w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, wkraczamy zatem na dziewiczy teren, dając jedynie początek dalszym niezbędnym badaniom nad tym zagadnieniem.

Punktem wyjścia wystawy było duże zainteresowanie dyrekcji Centrum Kultury ZAMEK prezentacją twórczości Fridy Kahlo. Już pięć lat temu dyrektor Anna Hryniewiecka zwróciła się do mnie z prośbą zorganizowanie pokazu prac Kahlo. Po jakimś czasie koncepcja wystawy – uwzględniająca polski kontekst – zaczęła nabierać kształtów.

Helga Prignitz-Poda, fragment tekstu kuratorskiego

Martin Munkácsi, „Diego and Frida”, The Jacques and Natasha Gelman Collection of 20˚Century Mexican Art and The Vergel Foundation © 2016 Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F. / Artists Rights Society (ARS), New York (źródło: materiały prasowe organizatora)

Martin Munkácsi, „Diego and Frida”, The Jacques and Natasha Gelman Collection of 20˚Century Mexican Art and The Vergel Foundation © 2016 Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F. / Artists Rights Society (ARS), New York (źródło: materiały prasowe organizatora)

Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst
Kuratorka: Helga Prignitz-Poda
Od 28 września 2017 roku do 21 stycznia 2018 roku
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Dodaj komentarz