Kapitalizm somatyczny: ciało i władza w kulturze korporacyjnej

Co łączy obsesję naukowej racjonalizacji pracy Fredericka Taylora z wprowadzeniem taśmy montażowej w fabryce Henry’ego Forda? Dlaczego wzrost znaczenia pracy umysłowej, opisywany przez Petera Druckera, doprowadził do prymatu wyglądu i autoprezentacji w karierze menedżera? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziemy w najnowszej książce Artura Szareckiego Kapitalizm somatyczny: ciało i władza w kulturze korporacyjnej, której premierę 30 września przygotowują dla nas Wydawnictwa Drugie.

Artur Szarecki, „Kapitalizm somatyczny: ciało i władza w kulturze korporacyjnej” (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Artur Szarecki, „Kapitalizm somatyczny: ciało i władza w kulturze korporacyjnej” (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Książka Artura Szareckiego stara się przedstawić alternatywną historię zachodniego kapitalizmu, opisując rozwój kulturowych technik nadzoru i regulacji ludzkiego ciała w miejscach pracy. Śledząc przemiany dyskursów i praktyk zarządzania w XX wieku, autor argumentuje, że prowadzą one do rosnącego podporządkowania cielesności korporacyjnej władzy. Historię tę podzielić można na trzy okresy. W dobie rewolucji przemysłowej podstawowym obiektem interwencji jest ciało robotnika poddawane dyscyplinie fabrycznej, której celem jest unormowanie działań. Po drugiej wojnie światowej nacisk przenosi się na profesjonalne ciało menedżera, które podlega przede wszystkim samoregulacji w zakresie wizerunku. Wreszcie, w ostatnich dwóch dekadach dwudziestego wieku władza rozszerza się na społeczne ciało korporacji poprzez oddziaływanie na kulturę.

Artur Szarecki, „Kapitalizm somatyczny: ciało i władza w kulturze korporacyjnej” (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Artur Szarecki, „Kapitalizm somatyczny: ciało i władza w kulturze korporacyjnej” (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Wypracowane w książce ujęcie zakorzenione jest przede wszystkim w szeroko rozumianej teorii kulturowej, ale obficie czerpie też z nauk społecznych i ekonomicznych oraz tzw. „critical management studies”. Całość składa się na interdyscyplinarne i kompleksowe omówienie problematyki cielesności w kontekście pracy i kapitalizmu, nie mające swojego odpowiednika w dostępnej literaturze.

Artur Szarecki jest doktorem kulturoznawstwa współpracującym z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie ukończył także studia z zakresu zarządzania i marketingu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki cielesności, kapitalizmu i kultury popularnej. Publikował w „Kulturze Współczesnej”, „Tekstach Drugich”, „Kulturze Popularnej” i „Problemach Zarządzania”. Zajmuje się również publicystyką muzyczną, m.in. dla „Dwutygodnika” i serwisu „Beehype”.

Kapitalizm somatyczny: ciało i władza w kulturze korporacyjnej
Premiera: 30 września 2017 roku
Wydawnictwa Drugie

Dodaj komentarz