Pomiędzy nicią a tkaniną

Monika Rak jest laureatką 1. Nagrody w Konkursie Sztuki Twórców Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Polygonum 4 (2016 rok), a wystawa w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy jest nagrodą za I miejsce.

Monika Rak, „Przestrzeń kontemplacyjna”  (źródło: materiały prasowe organizatora)

Monika Rak, „Przestrzeń kontemplacyjna” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Monika Rak pisze o swojej twórczości:

Tworzywem chętnie przeze mnie wykorzystywanym są nici, którymi w oparciu o rysunek szyty czy haft interpretuję rzeczywistość. Na płaszczyznach płótna wyszywam linearne motywy będące abstraktami rzeczywistości. Staram się wykorzystywać cały wachlarz możliwości rysunkowych jakie dają nici.

Czasem działam w sposób bardziej uporządkowany i precyzyjny, uzyskując długie linie proste pionowe i poziome, innym razem spontanicznie i szkicowo zostawiam linearne ślady, kreskowania i punktowania oraz całą plątaninę nici towarzyszącą procesowi szycia. W moich realizacjach ważne jest to, co dzieje się pomiędzy nicią a płaszczyzną płótna. Tutaj pojawia się przestrzeń na dotyk ludzkiej dłoni, czy też refleksję oraz kontemplowanie danej sytuacji wizualnej.

Monika Rak, „Wycinki”  (źródło: materiały prasowe organizatora)

Monika Rak, „Wycinki” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Monika Rak – doktor sztuk plastycznych, artystka działająca na pograniczu rysunku i tkaniny eksperymentalnej. Jest adiunktem w Zakładzie Wzornictwa na UTP w Bydgoszczy, gdzie prowadzi pracownią technicznych aspektów modelowania tkaniny oraz rysunku specjalistycznego. W School of Form na specjalności Domestic Design prowadzi projekty związane z tkaniną eksperymentalną oraz rysunkiem koncepcyjnym.

Monika Rak. Wątki linearne. Pomiędzy nicią a tkaniną
Kuratorka: Danuta Pałys
Od 19 września do 30 października 2017 roku
Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy

Dodaj komentarz