Zaczęło się od ziarna…

Od 9 września można oglądać wystawę Zaczęło się od ziarna… Historia roślin uprawnych, która znajduje się w zrewitalizowanym budynku Muzeum Śląskiego – łaźni głównej. To opowieść o związkach losów człowieka ze światem flory, a także prezentacja pracy Działu Archeologii, głównie Pracowni Archeobotanicznej.

Wystawa „Zaczęło się od ziarna...”, fot. Michał Jędrzejowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa „Zaczęło się od ziarna...”, fot. Michał Jędrzejowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na wystawie Zaczęło się od ziarna… Po raz pierwszy zostaną pokazane szerszej publiczności cenne nabytki Działu Archeologii Muzeum Śląskiego: oryginalne pozostałości roślin uprawnych pozyskane w trakcie badań wykopaliskowych, w tym depozyty zbożowe znalezione na terenie Śląska – jedne z najstarszych w Polsce. Zobaczymy również pochodzące z wykopalisk przedmioty wykonane z roślin.

Bezpośrednim impulsem do stworzenia wystawy była chęć przybliżenia publiczności historii roślin, bez których nie byłoby człowieka i jego dziejów. Rośliny uprawne i użytkowe od tysięcy lat nie tylko zapewniają nam pokarm, ale wręcz zmieniają oblicze świata, mając wpływ na sposób spędzania wolnego czasu, przebieg działań wojennych czy produkcję maszyn. Nie bez znaczenia pozostaje w tym kontekście miejsce wystawy. Muzeum Śląskie znajduje się na terenie byłej kopalni węgla kamiennego, a węgiel to nic innego, jak pokłady surowca powstałego z roślin, które miliony lat temu zdecydowały o obecnym kształcie regionu.

Wystawa jest okazją, by przybliżyć szerszemu gronu działalność Działu Archeologii i zagadnienia związane z badaniami archeobotanicznymi prowadzonymi w Pracowni Bioarcheologii. Zwiedzający będą mogli poznać sposoby oraz metody poszukiwania i pozyskiwania informacji o roślinach uprawianych w przeszłości.

Zaczęło się od ziarna… Historia roślin uprawnych
Kuratorka: Agata Sady
Od 9 września 2017 roku do 11 marca 2018 roku
Łaźnia główna, Muzeum Śląskie w Katowicach

Dodaj komentarz