Ilustrowana encyklopedia kraju

15 września w Narodowym Muzeum Sztuki Republiki Białorusi w Mińsku została otwarta wystawa Napoleon Orda. Ilustrowana encyklopedia kraju, oparta w całości o prace z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Okazją do jej przygotowania stała się przypadająca w 2017 roku 210. rocznica urodzin artysty.

Napoleon Orda, Mińsk (Mińsk Litewski). Katedra i zabudowania pojezuickie przy Wysokim Rynku. (Teka Mińska) datowanie: (1864-1876), ot. Pracownia Fotograficzna MNK (źródło: materiały prasowe organizatora)

Napoleon Orda, Mińsk (Mińsk Litewski). Katedra i zabudowania pojezuickie przy Wysokim Rynku. (Teka Mińska) datowanie: (1864-1876), fot. Pracownia Fotograficzna MNK (źródło: materiały prasowe organizatora)

Napoleon Orda (1807–1883) należy do grona najciekawszych indywidualności polskiej sztuki XIX wieku. Artysta pozostawił ogromny dorobek – ponad 1000 rysunków i akwarel ukazujących widoki miejsc, które w latach 1840–1880 odwiedził podczas artystycznych podróży, najpierw po Francji, Nadrenii, Hiszpanii i Portugalii, potem po guberni grodzieńskiej, wołyńskiej, mińskiej, kowieńskiej, witebskiej, wileńskiej i mohylewskiej, a także Wielkim Księstwie Poznańskim, Prusach Zachodnich i Galicji.

Orda zwracał uwagę nie tylko na malowniczość portretowanych miejsc, ale przede wszystkim na znaczenie malowanych motywów, stąd w jego dorobku jest wiele widoków miejsc ważnych ze względów historycznych lub patriotycznych. Nie ograniczał się wyłącznie do architektury sakralnej, reprezentacyjnej czy malowniczych ruin, uwieczniał również obiekty przemysłowe – fabryki, cukrownie, młyny czy folusze.

Zerwał także z dotychczasowym kanonem piękna wymagającym upiększania, skoncentrował się na malarskiej prawdzie i nie pomijał żadnych szpecących architekturę detali. W przemyślany sposób podchodził do kwestii kolorystyki, starając się uchwycić barwy charakterystyczne dla danego miejsca.

Tekst: Urszula Kozakowska-Zaucha

Napoleon Orda. Ilustrowana encyklopedia kraju
Kuratorzy: Aliaksei Kharak, Urszula Kozakowska-Zaucha
Od 15 września do 3 grudnia 2017 roku
Narodowe Muzeum Sztuki Republiki Białorusi w Mińsku

Dodaj komentarz