Szirin Ebadi: książka laureatki Pokojowej Nagrody Nobla w Polsce

11 października nakładem Wydawnictwa Znak Horyzont ukaże się tłumaczenie książki Szirin Ebadi – laureatki Pokojowej Nagrody Nobla z 2003 roku. Polskie wydanie w tłumaczeniu Anny Marii Nowak nosi tytuł Kiedy będziemy wolne: moja walka o prawa człowieka.

Szirin Ebadi, „Kiedy będziemy wolne: moja walka o prawa człowieka” (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Szirin Ebadi, „Kiedy będziemy wolne: moja walka o prawa człowieka” (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Szirin Ebadi w Kiedy będziemy wolne po raz pierwszy ujawnia swój osobisty dramat. Służby wewnętrzne stopniowo terroryzowały i zastraszały współpracowników aktywistki, która ostatecznie samotnie kontynuowała walkę z reżimem. Laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla opuszcza także ukochany mąż, uwiedziony przez podstawioną agentkę. Skazany na ukamienowanie za cudzołóstwo, w zamian za złagodzenie wyroku publicznie potępia działalność żony. Szirin Ebadi, która początkowo popierała rewolucjonistów, opisuje jak wprowadzone prawo szariatu stopniowo wpływa na każdy aspekt prywatnego i publicznego życia Irańczyków. Policja moralna patroluje ulice, niezależne media ulegają pod naciskiem terroru, zaś krytykujący rząd działacze i dziennikarze znikają po aresztowaniu przez służby wewnętrzne. Religijna radykalizacja Iranu widziana oczami byłej sędzi to poszerzenie perspektywy, jaką w swoich komiksach zilustrowała Marjane Satrapi. W  jej czarno-białej opowieści zmieniający się pod wpływem fundamentalizmu świat wprowadza nas dorastająca dziewczyna; kiedy to w książce Kiedy będziemy wolne postępująca islamizacja wszystkich aspektów życia Irańczyków relacjonowana jest przez dojrzałą kobietę, matkę i obrończynię praw człowieka.

Szirin Ebadi jako pierwsza w historii Iranu kobieta objęła stanowisko sędziowskie, a także otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. Po rewolucji islamskiej zakazano jej wykonywania zawodu; została wówczas adwokatem broniącym represjonowanych obywateli, dziennikarzy, a także działaczy opozycji. Rząd skonfiskował przyznanego Ebadi Nobla i skazał ją na trzy lata więzienia; jednakże dzięki naciskom opinii publicznej wykonanie wyroku zostało zawieszone. Szirin jest obrończynią dyskryminowanych kobiet, a także założycielką Towarzystwa Obrony Praw Dzieci w Iranie.

Szirin Ebadi, Kiedy będziemy wolne: moja walka o prawa człowieka
Tłumaczenie: Anna Maria Nowak
Premiera: 11 października 2017 roku
Wydawnictwo Znak Horyzont

Dodaj komentarz