Interwencja artystyczna „Bedtime”

Interwencja artystyczna Bedtime to kontynuacja realizacji artystycznej Pomiędzy zaprezentowanej w 2015 roku w Nowym Porcie podczas festiwalu „Cud nad Martwą Wisłą”. Obie interwencje odnoszą się do problematyki kobiet, które uwarunkowane kontekstem miejsca – zdegradowanych i niedoinwestowanych obszarów miasta – funkcjonują na jego obrzeżach, w dosłownym i metaforycznym sensie tego zwrotu.

Aurelia Buczek, „Bedtime”  (źródło: materiały prasowe organizatora)

Aurelia Buczek, „Bedtime” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ponowoczesność uwolniła kobiety od tradycyjnych ról społecznych i schematów zachowań, między innymi tych w duchu koncepcji Arnolda van Gennepa (badacza obrzędów przejścia), dzięki czemu przejęły odpowiedzialność za własne wybory. Niewątpliwie daje to poczucie samostanowienia, ale prowadzi również do osamotnienia w ponoszeniu odpowiedzialności za własną przemianę.

Postawiona w projekcie teza o „byciu pomiędzy” to wypadkowa dwóch porządków, z którymi mierzą się dziś kobiety. Starego, który domagał się od nich poświęcenia sferze prywatnej, oraz nowego rysującego nieznane dotąd możliwości i oczekiwania wobec kobiet. Jesteśmy wyswobodzone z wszelkich ograniczeń, ale czy faktycznie wolne?

Nowy Port to wyjątkowa dzielnica na mapie Gdańska. Ta portowa dzielnica o zabytkowej architekturze przez długie dziesięciolecia pełniła funkcję portu konkurencyjnego w stosunku do Gdańska. Jednak wieloletnie niedoinwestowanie oraz grabież tej przemysłowej części miasta doprowadziło do degradacji społecznej i umieszczenia w niej ośrodków wsparcia (Centrum Interwencji Kryzysowej i inne).

Punktem wyjścia interwencji artystycznej Bedtime jest umieszczenie w przestrzeni publicznej dzielnicy Nowy Port udźwiękowionej instalacji artystycznej reinterpretującej dzieło Tracy Emin, brytyjskiej artystki, jednej z czołowych postaci nurtu określanego jako Young British Art. Stworzona w 1998 roku instalacja My bed uznana została za jedno z przełomowych dzieł britartu. Praca zakwalifikowana do nagrody Turnera składa się z niepościelonego łóżka artystki otoczonego różnego przedmiotami. Według Emin łóżko zaprezentowane zostało w takim stanie, w jakim było, gdy spędziła w nim wiele dni pogrążona w ciężkiej depresji.

Miejscem instalacji będzie teren zielony przylegający do Otwartej Pracowni Warsztatowo-Wystawienniczej MEWKA, realizującej interdyscyplinarny programu edukacyjno-artystyczny dla różnych grup odbiorców. Miejsce to w szczególny sposób odwołuje się się do herstorycznej tożsamości Nowego Portu. Przywołuje indywidualny i pokoleniowy głos kobiet tak, by wybrzmiał na nowo w ramach zupełnie odmiennej, transgresyjnej narracji.

Idea odwoływania się do najintymniejszej przestrzeni prywatnej w dzielnicy wywołuje wiele złożonych konotacji i nawiązuje dialog ze skomplikowaną narracją tego miejsca. Instalacja staje się środkiem rozpoznawania rzeczywistości i przeżywania tego miejsca. Miejsca znajdującego się w czasoprzestrzeni współczesnego Gdańska, ale istniejącego bardzo silnie w czasoprzestrzeni symbolicznej i osobnej wynikającej z bogatej historii; zawieszonego między porządkiem Realnego a porządkiem Wyobrażeń i wspomnień o minionym.

Podarunki to materialny udział odbiorców w procesie powstawania instalacji, której finalny kształt – jak wierzę – będzie wizualną formą zawierającą treść o ludziach i historii tego miejsca. Kim jest ta kobieta? Reprezentantką „Mewek”? Kobietą, której dotąd nie dopuszczano do głosu i przez to jej publiczny głos wybrzmiewa dziś jeszcze bardziej dramatycznie? I w końcu czy dziś jej emocje może podzielać każda/każdy z nas? Proces społeczny, jakiemu podlegać będzie instalacja, objęty zostanie codzienną dokumentacją (foto i wideo).

Aurelia Buczek

Aurelia Buczek. Bedtime
Kuratorka: Michalina Domoń
Od 16 do 24 września 2017 roku
Otwarcie: 16 września 2017 roku, godz. 18.00
Gdańsk Nowy Port (między Pracownią MEWKA, a wspólnotą mieszkaniową przy ul. Bliskiej),

Dodaj komentarz