• 2017-09-13

Zieleń w krajobrazie miasta XIX i XX wieku

W ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, koordynator EDD 2017 w regionie kujawsko-pomorskim, zaprasza 14 i 15 września do Salonu Hoffman na ogólnopolską konferencję Zieleń w krajobrazie miasta XIX i XX wieku. Będzie można posłuchać badaczy z polskich uniwersytetów i muzeów (m.in. z Warszawy, Poznania, Wrocławia, Gliwic) oraz Bydgoszczy.

„Zieleń w krajobrazie miasta XIX i XX wieku”, park w Skludzewie (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Zieleń w krajobrazie miasta XIX i XX wieku”, park w Skludzewie (źródło: materiały prasowe organizatora)

14 września

12.30 – otwarcie konferencji

13.00 – I sesja referatowa | prowadzenie obrad: prof. dr hab. Dariusz Markowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • dr Aleksander Łupienko (Polska Akademia Nauk), Parki w przestrzeni publicznej miast ziem polskich w XIX wieku
 • dr inż. Kinga Kimic (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Funkcje publicznych terenów zieleni w miastach XIX wieku
 • mgr inż. Sylwia Podbiegłowska (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Od bulwarów do zielonych szlaków – ewolucja linearnych form krajobrazowych
 • mgr inż. Bogusław Małusecki (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach), Od plantacji morwy do koncepcji miasta – ogrodu. Rola zieleni w krajobrazie miejskim Gliwic od końca XVIII wieku do 1945 roku
 • mgr Marta Wołyńska (Uniwersytet Gdański), Proces kształtowania się terenów zielonych na obszarze zachodniego przedmieścia Gdańska u schyłku XIX wieku

15.30 – II sesja referatowa | prowadzenie obrad: dr Dariusz Chyła – Archiwum Państwowe w Toruniu

 • mgr Kamila Twardowska (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa; Uniwersytet Jagielloński), Rola zieleni miejskiej w planach regulacji urbanistycznej Krakowa w 1. połowie XX wieku
 • mgr inż. Jacek Kuśmierski (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie), dr Elżbieta Szopińska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Historia powstania i ewolucja Ścieżki Hugo Richtera we Wrocławiu
 • dr Katarzyna Grysińska-Jarmuła (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Towarzystwo Upiększania Miasta w Bydgoszczy i jego inicjatywy
 • mgr Tomasz Izajasz (Muzeum Kanału Bydgoskiego), Spacer nad Starym Kanałem Bydgoskim w dwudziestoleciu międzywojennym
 • dr hab. Zbigniew Zyglewski prof. nadzw. (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Planty nad Starym Kanałem Bydgoskim – upadek i rewitalizacja

15 września

10.00 – III sesja referatowa | prowadzenie obrad: dr hab. Marek Romaniuk – Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

 • dr Filip Burno (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), Relacje urbanizacji i natury we włoskiej debacie architektonicznej lat 20. i 30. XX wieku
 • dr hab., prof. UG Józef Tarnowski (Uniwersytet Gdański), Greenwich Millennium Village: nowy pomysł na integrację zrewitalizowanej natury z ekoprzyjazną urbanizacją w sąsiedztwie miasta historycznego
 • mgr Maciej Kędzierski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Koncepcja miast-ogrodów w Polsce. Utracona szansa polskiej urbanistyki?
 • Renata Putkowska-Smoter (Szkoła Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk), Kontrowersje wokół rewitalizacji parków miejskiej na przykładzie Warszawy

12.00 – IV sesja referatowa | prowadzenie obrad: dr Iwona Jastrzębska-Puzowska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 • mgr inż. arch. Patrycja Cetnarowska (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Problematyka lokalizacji ogrodów działkowych w kontekście współczesnego miasta
 • mgr Bogna Derkowska-Kostkowska (Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy), Tereny zielone w Bydgoszczy w czasach zaboru pruskiego
 • dr Agnieszka Wysocka (Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Tereny zielone w Bydgoszczy w czasach II Rzeczpospolitej
 • dr Witalij Bohatyrewicz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Ogród Letni w Petersburgu w XIX i XX wieku
 • mgr Marta Rajewska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Sanktuarium w ogrodzie proboszczowskim – Kalwaria w Ujściu

Podsumowanie i zakończenie konferencji około 14.30 – wycieczka Szlakiem bydgoskich parków i ogrodów

Zieleń w krajobrazie miasta XIX i XX wieku
Od 14 d0 15 września 2017 roku
Salon Hoffman
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Dodaj komentarz