Kolorowa historia fotografii

14 września w Oddziale Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku (Pałac Opatów) odbędzie się wykład dr. Witolda Kanickiego Kolorowa historia fotografii. Wykład odbywa się w ramach programu edukacyjnego przygotowanego do wystawy Autochrom – triumf koloru, który realizowany jest przez Dział Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku: Małgorzatę Taraszkiewicz-Zwolicką, Mariolę Balińską i Maję Bieńkowską.

Witold Kanicki, „Kolorowa historia fotografii” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Witold Kanicki, „Kolorowa historia fotografii” (źródło: materiały prasowe organizatora)

W domowych archiwach fotografii Polaków urodzonych jeszcze w początkach lat 80. XX wieku nierzadko dominują czarno-białe odbitki. Podobnie rodzimi artyści wykorzystujący w swojej twórczości fotografie jeszcze niedawno najchętniej stosowali tradycyjne procesy, prowadzące do powstania monochromatycznych zdjęć.

Tymczasem kolor w fotografii znany był od pierwszych lat istnienia tego medium. Już wykonywane w latach 40. XIX wieku dagerotypy bywały podmalowywane, spełniając tym samym oczekiwania popularnych odbiorców. Jeszcze pod koniec tamtego stulecia pracowano nad procesami umożliwiającymi uzyskanie kolorowych obrazów fotograficznych.

Wiek XX przyniósł ogromny rozkwit w tej dziedzinie – na świecie powstało kilkadziesiąt kolejnych metod prowadzących do uzyskania koloru w fotografii. Paradoksalnie, ich odbiorcami stali się głównie amatorzy, bo reporterzy i artyści konsekwentnie unikali dosłowności barwnych zdjęć. Rewolucja estetycznych tendencji nastała dopiero w latach 70., kiedy to William Eggleston i Stephen Shore pomogli wprowadzić fotograficzny kolor do kanonu sztuki. Od tego czasu barwne fotografie zaczynają dominować w działaniach artystycznych, ilustracji i dokumencie.

Witold Kanicki (ur. 1979) – doktor historii sztuki, adiunkt na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, wykładowca Zürcher Hochschule der Künste w Zurychu oraz Warszawskiej Szkoły Fotografii. Niezależny krytyk i kurator. Autor kilkudziesięciu tekstów o sztuce i fotografii, publikowanych m.in. na łamach „Kwartalnika Fotografia”, „Artluka”, „Exitu”. Jego książka pt. Ujemny biegun fotografii: negatywowe obrazy w sztuce nowoczesnej ukazała się nakładem wydawnictwa Słowo/obraz terytoria w grudniu 2016 roku. W latach 2010–2012 był kuratorem Galerii Fotografii „pf” w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu. Ślązak zamieszkały w Poznaniu.

Wykład: Witold Kanicki. Kolorowa historia fotografii
14 września 2017 roku, godz. 18.00
Oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku (Pałac Opatów)

Dodaj komentarz