Nagroda im. Witolda Gombrowicza dla Anny Cieplak

Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza zdobyła Anna Cieplak za wydaną przez Krytykę Polityczną książkę Ma być czysto.

Nagroda im. Witolda Gombrowicza dla Anny Cieplak, fot. Ł. Wójcik (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nagroda im. Witolda Gombrowicza dla Anny Cieplak, fot. Ł. Wójcik (źródło: materiały prasowe organizatora)

Laureatka otrzymała nagrodę pieniężną i lornetkę, która nie tylko nawiązuje do biografii Gombrowicza, lecz także symbolizuje wypatrywanie talentów i ważnych zjawisk w literaturze. Galę wręczenia nagrody uświetniła obecność Rity Gombrowicz, a po oficjalnej części uroczystości wystąpił Piotr Machalica z programem Mój ulubiony Młynarski. Kapituła pod przewodnictwem Jerzego Jarzębskiego przyznała nagrodę za książkę, która jest:

niezwykle rzetelnym portretem młodzieży w wieku 14–16 lat, dla której powstawały swego czasu gimnazja – dziś zlikwidowane przez kolejną reformę oświaty. Anna Cieplak z wielką psychologiczną wrażliwością maluje portrety swoich bohaterów, pokazując ewolucję ich osobowości.

Oprócz Anny Cieplak w tegorocznej edycji nagrody nominowani byli: Salcia Hałas za Pieczeń dla Amfy (Muza), Natalia Fiedorczuk-Cieślak za Jak pokochać centra handlowe (Wielka Litera), Aleksander Wenglasz za Zdjęcie inaczej zabić (Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza), Aleksandra Zielińska za Burę i szał (W.A.B.).

Nagroda została ustanowiona w 2015 roku przez radomski samorząd wedle pomysłu Muzeum Witolda Gombrowicza. Przyznawana jest przez Prezydenta Miasta za debiut prozatorski rozumiany jako pierwsza lub druga książka autora napisana prozą artystyczną w języku polskim. Współorganizatorem Nagrody i towarzyszącego jej festiwalu literackiego Opętani Literaturą jest Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, oddziału warszawskiego Muzeum Literatury. Honorowy Patronat nad Nagrodą objęła Rita Gombrowicz, zaś zgłoszone książki oceniają: Jerzy Jarzębski (Uniwersytet Jagielloński, przewodniczący kapituły), Ewa Graczyk (Uniwersytet Gdański), Anna Kałuża (Uniwersytet Śląski), Zofia Król (red. nacz. „dwutygodnik.com”), Zbigniew Kruszyński (pisarz i tłumacz), Józef Olejniczak (Uniwersytet Śląski), Justyna Sobolewska („Polityka”).

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza 2017
Laureatka: Anna Cieplak
Książka: Ma być czysto
10 września 2017 roku

Dodaj komentarz