Pięć wieków konwisarstwa

7 września w gmachu Zbiorów Sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku odbędzie się otwarcie wystawy Pięć wieków konwisarstwa. Kolekcja Andrzeja Wójcika w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej.

„Pięć wieków konwisarstwa” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Pięć wieków konwisarstwa” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa prezentuje unikalną kolekcję wyrobów cynowych zgromadzoną przez konesera sztuki i dawnego rzemiosła artystycznego Andrzeja Wójcika. Liczący blisko 400 obiektów zbiór naczyń i przedmiotów wykonanych na przestrzeni od XVI do XX w. był przekazywany przez kolekcjonera do włocławskiego muzeum od 1996 r. Ekspozycja jest pierwszą tak szeroką prezentacją arcydzieł konwisarzy, warsztatów i wytwórni europejskich oraz amerykańskich znajdujących się w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej.

Pokazane na wystawie misy, naczynia liturgiczne, lichtarze, kufle, wilkomy, dzbany i inne przedmioty pełniące niegdyś funkcje użytkowe prezentują nie tylko wysoki poziom wykonania, ale też nierzadko mistrzostwo w opracowaniu dekoracji i szeroki zakres form. Kolekcja Andrzeja Wójcika w zbiorach włocławskiego muzeum to prawdziwy skarb na skalę europejską, który w pełni zostanie pokazany na planowanej w przyszłości ekspozycji stałej.

Pięć wieków konwisarstwa. Kolekcja Andrzeja Wójcika w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
Od 7 września 2017 roku do 18 marca 2018 roku
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Dodaj komentarz