Europejskie Dni Dziedzictwa 2017 – XXV edycja w Polsce

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Komisji Europejskiej. To największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu.

Europejskie Dni Dziedzictwa (źródło: materiały prasowe organizatora)

Europejskie Dni Dziedzictwa (źródło: materiały prasowe organizatora)

Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce to również narzędzie wzmacniające społeczną współodpowiedzialność za stan kultury i jej zabytków. Wyjątkowość tego przedsięwzięcia leży w szerokiej dostępności i popularyzacji, w bogactwie form wydarzeń, w zaangażowaniu różnych grup społecznych i wiekowych. Dzięki temu każdy ma możliwość wybrania czegoś dla siebie. Jest to także doskonała okazja do poznania dorobku kulturowego każdego regionu. Wszystkie organizowane w ramach EDD przedsięwzięcia odbywają się według ogólnie ustalonych zasad:

  • mają miejsce tradycyjnie w drugi i trzeci weekend września (w tym roku 9–10 i 16–17 września),
  • przybliżają mało znane aspekty kultury materialnej i umożliwiają szerokiej publiczności dostęp do zabytków, które na co dzień są dla niej niedostępne,
  • dostęp do tych miejsc jest bezpłatny,
  • różnorodne wydarzenia integrują lokalną społeczność wokół jej dziedzictwa kulturowego.

W 2016 roku w XXIV odsłonie Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie podkarpackim wzięło udział blisko 15 tys. ludzi. Tegoroczna edycja odbywać się będzie pod hasłem: Krajobraz dziedzictwa, dziedzictwo krajobrazu. Szczegółowy program EDD jest dostępny na oficjalnej stronie organizatora.

XXV Europejskie Dni Dziedzictwa. Krajobraz dziedzictwa, dziedzictwo krajobrazu
Od do 10 września i od 16 do 17 września 2017 roku

Dodaj komentarz