Manifest Bodzianowskiego

1 września Cezary Bodzianowski umieści na elewacji budynku ms1 Muzeum Sztuki w Łodzi transparent o nowej treści, tworząc autokomentarz do tamtej manifestacji sformułowany z dzisiejszej perspektywy.

Cezary Bodzianowski, „Prognoza 2017”  (źródło: materiały prasowe organizatora)

Cezary Bodzianowski, „Prognoza 2017” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Cezary Bodzianowski jest artystą znanym z komentowania rzeczywistości za pomocą dyskretnych interwencji dokonywanych w przestrzeni miejskiej. W najnowszym projekcie nawiązuje do własnej akcji, Prognozy z 2012 roku, w ramach której na budynku Muzeum Sztuki powiesił banner z hasłem Jaka sztuka dziś, taka Polska jutro. Po łódzkiej prezentacji, banner ten zawisł w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie a zapisane na nim hasło stało się tytułem i inspiracją do zorganizowanej tam wystawy dotyczącej stanu polskiej sztuki.

Cezary Bodzianowski. Prognoza 2017
Od 1 do 30 września 2017 roku
ms1 Muzeum Sztuki w Łodzi

Dodaj komentarz