• 2017-08-31

Wesele w Warszawie

Wystawa Wesele w Warszawie jest związana z tegoroczną edycją Narodowego Czytania, planowaną na 2 września, w której będzie czytane Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Ekspozycja w Galerii Kordegarda przypomina najważniejsze wystawienia tego dramatu w teatrach warszawskich w minionym stuleciu – począwszy od powstałych po rewolucji z 1905 roku (z licznymi ingerencjami rosyjskiej cenzury), do inscenizacji Jerzego Grzegorzewskiego w Teatrze Narodowym z 2000 roku.

Ludmiła Murawska jako Rachela i Miron Białoszewski jako Poeta, inscenizacja „Wesela”, Teatr Mirona Białoszewskiego, Warszawa, 1961–1962, fot. Edward Hartwig, Archiwum Fotograficzne Edwarda Hartwiga, zbiory Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie  (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ludmiła Murawska jako Rachela i Miron Białoszewski jako Poeta, inscenizacja „Wesela”, Teatr Mirona Białoszewskiego, Warszawa, 1961–1962, fot. Edward Hartwig, Archiwum Fotograficzne Edwarda Hartwiga, zbiory Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Przedstawienia Wesela, a także różne momenty z dwudziestowiecznych dziejów Polski znajdujące w nich odzwierciedlenie będą ewokowane poprzez zachowane egzemplarze z tekstem sztuki, projekty scenograficzne, kostiumy, afisze, programy i fotografie. Punktem wyjścia ekspozycji opartej na retrospekcji jest inscenizacja Wesela przygotowana przez Jerzego Grzegorzewskiego w 2000 roku w Teatrze Narodowym – zamykające akt I zapraszanie Chochoła wyreżyserował bowiem Grzegorzewski jako seans spirytystyczny. Wystawa będzie przywoływać nieżyjących już wybitnych aktorów, reżyserów czy scenografów, dzięki którym na scenach warszawskich grane było Wesele, a zarazem uprzytamniać, jaką rolę spełniał ów dramat w historii polskiego teatru i całej wspólnoty narodowej.

Wesele jest zgodnie uznawane za najwybitniejszy polski dramat powstały w dwudziestym wieku. Jego wystawienia nie sposób rozpatrywać jedynie w kategoriach estetycznych, bo nabierały znaczenia politycznego, odzwierciedlały dążenia niepodległościowe albo społeczne konflikty. Przynajmniej w kilku momentach narodowej historii spektakle Wesela wyrażały zbiorowe emocje, przełamywały stan niemocy albo stanowiły przestrogę przed zmarnowaniem szans. Na pewno Wesele jest nadal jednym z najsilniejszych elementów rodzimej tradycji teatralnej, łączącym już kilka generacji aktorów, reżyserów i scenografów oraz źródłem inspiracji dla nich. A ponadto traktowane jest jako sprawdzian umiejętności zespołów aktorskich – wyjaśnia znaczenie kurator wystawy Rafał Węgrzyniak.

Wesele Stanisława Wyspiańskiego wystawiono po raz pierwszy 16 marca 1901 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Utwór inspirowany był prawdziwym wydarzeniem – weselem poety Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, które odbyło się we wsi Bronowice, niedaleko Krakowa, 20 listopada 1900 roku. Dramat doczekał się ekranizacji, którą zrealizował w 1972 roku Andrzej Wajda.

Wesele w Warszawie
Od 31 sierpnia do 12 września 2017 roku
Wernisaż: 31 sierpnia 2017 roku, godz. 18.00
Kurator: dr Rafał Węgrzyniak
Organizator: Narodowe Centrum Kultury
Galeria Kordegarda w Warszawie

Dodaj komentarz