Zainspirowani czeskim surrealizmem

Wystawa Šestil jest świadectwem zainteresowań artystów czeskim surrealizmem i wynikiem wizyty studyjnej w Pradze od listopada do grudnia 2016 roku. Oprócz bezpośredniego kontaktu z pracami czołowych przedstawicieli kierunku w kolekcjach muzealnych wyprawa miała na celu doświadczenie wyjątkowej atmosfery miasta, w której powstawały.

Karolina Breguła, z serii „Historie sztuki”, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Karolina Breguła, z serii „Historie sztuki”, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Choć oficjalnie Skupina Surrealistů v ČSR [Grupa Surrealistów w Republice Czechosłowackiej] została założona 21 marca 1934 roku w Pradze, jej powstanie poprzedzały inne interesujące lokalne zjawiska artystyczne, a głównie istniejący w latach 20. XX wieku kierunek literacki poetyzm. Wywarł on w tamtym czasie ogromny wpływ na liczne formy ekspresji, także wizualnej, utorował też drogę surrealizmowi.

Czołowym jego przedstawicielem było powstałe w 1920 roku stowarzyszenie artystyczne Devětsil (dziewięćsił, lepiężnik). Tytuł wystawy w MPZ to skutek transformacji: dziewięćsił zmienił się w sześćsiła (czeskie: šestsil) z powodu liczby zaproszonych artystów. Grupa surrealistów była bardzo zróżnicowaną formacją artystyczną. Wybór twórców biorących udział w pokazie służyć miał osiągnięciu podobnej interdyscyplinarności, lecz w obecnym projekcie przeważają jednak artystki.

Ekspozycja jest efektem subiektywnego spojrzenia polskich współczesnych artystów na awangardową twórczość czeskich sąsiadów. Tak jak czescy surrealiści nie kopiowali bezrefleksyjnie surrealistów francuskich, również zaproszeni artyści nie powielają dosłownie praskich rozwiązań, lecz wchodzą z nimi w dialog twórczy. Wierzymy jednak, że podjęta próba, urzeczywistniony „czeski sen”, przyczyni się do nadrobienia wszystkich przespanych lat w kontaktach z tym środowiskiem i pobudzi do dalszych badań surrealistycznego fenomenu.

Grzegorz Kozera, „Analogon 690”, 2017, fot. Adam Gut (źródło: materiały prasowe organizatora)

Grzegorz Kozera, „Analogon 690”, 2017, fot. Adam Gut (źródło: materiały prasowe organizatora)

Šestil
Artyści: Karolina Breguła, Grzegorz Kozera, Jan Mioduszewski, Marta Paciejewska, Iza Rogucka, Zo
Kurator: Grzegorz Kozeram
Współpraca ze strony MPZ: Julia Harasimowicz
Od 2 września do 5 listopada 2017 rooku
Wernisaż: 1 września 2017 roku, godz. 19.00
Miejsce Projektów Zachęty w Warszawie

Dodaj komentarz