• 2017-08-30

Konkurs na koncepcję adaptacji scenicznej tekstu Witolda Gombrowicza

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ogłasza konkurs na koncepcję wystawienia adaptacji scenicznej wybranego tekstu Witolda Gombrowicza. Teatr jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.

Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konkurs adresowany jest do absolwentów wydziałów reżyserii szkół teatralnych, których staż w zawodzie reżysera jest nie dłuższy niż 5 lat od uzyskania dyplomu. Konkurs odbywać się będzie w cyklu dwuletnim, odpowiadającym rytmowi kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.

Przedmiotem zainteresowania I edycji (2018) będą Adaptacje sceniczne niedramatycznych dzieł Witolda Gombrowicza. Do udziału w konkursie można zgłaszać nigdzie wcześniej nie prezentowane koncepcje przedstawień, wykorzystujące dowolne formy teatralne (spektakle dramatyczne, muzyczne, lalkowe i in.) oraz różne kombinacje tych form.

Główną nagrodą w konkursie jest sceniczna realizacja zwycięskiej koncepcji w Teatrze Powszechnym im. J. Kochanowskiego w Radomiu. Premiera przedstawienia powstałego w oparciu o wybrany projekt odbędzie się na scenie kameralnej lub na scenie Kotłownia w dniu 22 października 2018 roku z okazji inauguracji XIII Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.

Spektakl automatycznie włączony zostanie do konkursu na najlepszą inscenizację utworu Witolda Gombrowicza i wejdzie do repertuaru Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego.

Konkurs na koncepcję wystawienia adaptacji scenicznej wybranego tekstu Witolda Gombrowicza
Przyjmowanie zgłoszeń: do 31 października 2017 roku
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Dodaj komentarz