Otwocki Świdermajer odzyskuje dawny blask

Grupa 5 Architekci zajmuje się modernizacją zabytkowego Świdermajera w Otwocku. Celem rozbudowy jest przystosowanie budynku do pełnienia funkcji wysokiej klasy centrum medycznego, a także przywrócenie obiektowi jego dawnego blasku.

Modernizacja pensjonatu Abrama Gurewicza, projekt i nadzór Grupa 5 Architekci (źródło: materiały prasowe organizatora)

Modernizacja pensjonatu Abrama Gurewicza, projekt i nadzór Grupa 5 Architekci (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Pensjonat Abrama Gurewicza (bud. 1906–1921) jest wyjątkowym przykładem architektury drewnianej w stylu Świdermajer. Celem prowadzonych prac jest adaptacja i rozbudowa obiektu na potrzeby wysokiej klasy centrum medycznego z rozbudowaną diagnostyką ciężką, oddziałem łóżkowym oraz blokiem operacyjnym oraz częścią hotelowo-rekreacyjną z zapleczem gastronomicznym, a przede wszystkim przywrócenie obiektowi jego dawnego blasku.[...]

Za najważniejsze wartości podlegające ochronie zostały uznane autentyzm formy, materiału oraz funkcji którą pełnił dawniej obiekt. Na szczególną dbałość zasługują również ażurowe elementy dekoracyjne świadczące o przynależności dawnego pensjonatu Gurewicza do stylu Świdermajer oraz oryginalne elementy wnętrza takie jak: wybrane elementy stolarki wewnętrznej, piece kaflowe oraz elementy balustrad i okuć wewnętrznych.

Jednym z kluczowych dla wartości artystycznej elementów jest położenie budynku dawnego pensjonatu wśród leśnego ogrodu i jego powiązania z otoczeniem za pomocą otwartych altan, przeszkleń oraz tarasów. [...] Budowa pawilonu rekreacyjnego nawiązuje do addycyjnego charakteru założenia. Jego gabaryty zachowujące proporcje kolejnych skrzydeł sugerują, że jest on kolejnym krokiem w życiu i rozwoju największego Świdermajera. [...]

Elementem charakterystycznym struktury zabytkowego pensjonatu są werandy zlokalizowane na zakończeniach poszczególnych skrzydeł. Charakteryzują się lekką bryłą i bogatym detalem. Są to elementy, które otwierają budynek na otaczający park i ułatwiają przebywającym tutaj osobom kontakt z naturą. Weranda łącząca projektowany pawilon z otoczeniem jest kontynuacją tego założenia.

Projektowane rozwiązania materiałowe harmonizują z formą i detalem historycznego budynku pensjonatu. Pawilon rekreacyjny zaprojektowano w taki sposób, by otaczające drzewa stanowiły poniekąd część integralną budynku.”

Michał Leszczyński, prezes pracowni Grupa 5 Architekci

Modernizacja zabytkowego Pensjonatu Abrama Gurewicza
Grupa 5 Architekci

Dodaj komentarz