Wpływ rewitalizacji na ekosystem. Podsumowanie Szychty kreatywnej

Szychta kreatywna była trzyetapowym projektem realizowanym przez Muzeum Śląskie we współpracy z Norweskim Instytutem Badań Dziedzictwa Kulturowego. 7 września w sali ekspozycyjnej Centrum Scenografii Polskiej odbędzie się spotkanie promujące wydawnictwo elektroniczne podsumowujące Szychtę. Będzie ono połączone z rozmową dotyczącą wpływów rewitalizacji na ekosystem.

Muzeum Śląskie w Katowicach, fot. MacQtosh (źródło: Wikimedia. Na licencji CC BY-SA 4.0)

Muzeum Śląskie w Katowicach, fot. MacQtosh (źródło: Wikimedia. Na licencji CC BY-SA 4.0)

Głównym celem Szychty kreatywnej było podkreślenie wagi zintegrowanego podejścia do rewitalizacji, która powinna się wiązać nie tylko z odnawianiem budynków i kształtowaniem przestrzeni publicznej, ale także z dbaniem o relacje społeczne i tożsamość miejsca.

W ramach przedsięwzięcia zaprezentowano najlepsze polskie i europejskie przykłady kompleksowego podejścia do procesu rewitalizacji. Stworzono jednocześnie platformę wymiany doświadczeń między przedstawicielami jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych oraz lokalnymi aktywistami działającymi na rzecz swojej społeczności.

Podsumowaniem dwuletniego projektu jest dostępne bezpłatnie wydawnictwo elektroniczne, w którym znajdą się artykuły przygotowane przez ekspertów zaproszonych do czynnego udziału w Szychcie kreatywnej. Teksty zostały poświęcone zarówno działaniom miękkim, jak i zagadnieniom architektonicznym oraz inwestycyjnym. Niezwykle istotnym elementem publikacji jest dziesięciopunktowa rezolucja wypracowana w trakcie realizacji projektu.

Udostępnienie wydawnictwa będzie połączone ze spotkaniem, w trakcie którego zostaną poruszone kwestie oddziaływania procesów rewitalizacyjnych na otoczenie rozumiane jako złożony ekosystem społeczno-urbanistyczny. W dyskusji wezmą udział Maria Wawer i Aleksandra Czupkiewicz – autorki instalacji Pozdrowienia z Katowic zrealizowanej w ramach projektu Performatywny Magazyn, Agnieszka Nowicka i Gabriela Wojciechowska z Koła Naukowego Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Industria z Politechniki Wrocławskiej, Olga Gałek z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych oraz Laima Nomeikaite i Sveinung Berg z Norweskiego Instytutu Badań Dziedzictwa Kulturowego.

7 września o godz. 18.00 w sali ekspozycyjnej Centrum Scenografii Polskiej

Wpływ rewitalizacji na ekosystem. Podsumowanie Szychty kreatywnej
7 września 2017 roku, godz. 18.00
Centrum Scenografii Polskiej
Katowice

Dodaj komentarz