• 2017-08-29

Ogólnopolska Konferencja Kultury

Otwierające Konferencję pięć sympozjów tematycznych, poświęcone będą kolejnym dziedzinom sztuki: muzyce, tańcu, teatrze, sztukach plastycznych oraz kulturze ludowej.

Ogólnopolska Konferencja Kultury (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ogólnopolska Konferencja Kultury (źródło: materiały prasowe organizatora)

Plenarne obrady konferencji zaprogramowane z udziałem środowiskowych autorytetów, artystów i organizatorów mają za zadanie omówienie najistotniejszych zagadnień wiążących się z aktualnym stanem kultury w Polsce, zarówno w jej wymiarze instytucjonalnym, jak i z punktu widzenia indywidualnego twórcy.

Przedmiotem debaty staną się m.in. kwestie relacji pomiędzy państwem a działalnością artystyczną, obszary domagające się regulacji oraz wsparcia państwowego mecenatu, zagadnienia dotyczące roli kapitału prywatnego w rozwoju kultury czy wzajemne zależności między twórcami a ich odbiorcami.

Sympozja tematyczne zaplanowane są na wrzesień 2017 roku, każde z nich odbędzie się w innym mieście:

  • 4–5 września Wrocław – Muzyka (Narodowe Forum Muzyki)
  • 6 września Lublin – Kultura ludowa (Centrum Spotkania Kultur)
  • 12 września Gdańsk – Teatr (Teatr Wybrzeże)
  • 14–15 Kraków – Sztuki wizualne (Akademia Sztuk Pięknych)
  • 18 września Bytom – Taniec (Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK)

Nakreślenie ram polityki kulturalnej państwa i samorządów czy też wypracowanie rekomendowanych rozwiązań umożliwiających aktywność twórczą dzięki systemowi zabezpieczeń socjalnych artystów, staną się ponadto przedmiotem rozważań w obrębie środowisk lokalnych dzięki serii sześciu sympozjów regionalnych, które odbędą się w listopadzie oraz grudniu 2017 roku. Więcej informacji oraz rejestracja uczestników na stronie Konferencji Kultury.

Ogólnopolska Konferencja Kultury
Od 4 do 18 września 2017 roku
Wrocław, Lublin, Gdańsk, Kraków, Bytom

Dodaj komentarz