Traumy indywidualne i postkolonializm w esejach Dawida Szkoły

Ciemno, coraz ciemniej jest zbiorem esejów, drugim w literackim dorobku Dawida Szkoły (debiutował książką Eseje w 2015 roku), w którym ponownie idzie on pod prąd względem literackich trendów.

Dawid Szkoła, fot. Piotr Kofluk (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Dawid Szkoła, fot. Piotr Kofluk (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Dawid Szkoła, na co dzień pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, po raz drugi podjął próbę zmierzenia się z gatunkiem literackim szalenie wymagającym, momentami niewdzięcznym, jakby nieprzystającym do dzisiejszych czasów. W zabieganym świecie książka Szkoły skłania do refleksji, wymaga od czytelnika skupienia, uwagi.

Konstrukcyjnie Ciemno, coraz ciemniej składa się z dwóch części, które zasadniczo różnią się od siebie tematyką poruszanych zagadnień. W części pierwszej (Ciemno) skupiamy się na jednostkowym losie człowieka, poznajemy traumy indywidualne, rzadziej zbiorowe, które dotykały i dotykają nas bez względu na to, jakim zajęciom byśmy się nie poświęcili. Co Szkoła błyskotliwie wychwytuje, te problemy natury egzystencjalnej nie są zarezerwowane wyłącznie dla intelektualistów, myślicieli. Przyczyną depresji, niekiedy nawet samobójstw, często stają się trywialne na pozór wydarzenia sportowe czy smutny szlagier zasłyszany w radio. Pod tym względem zdajemy się wszyscy równi, bez względu na to, jak grubym pancerzem intelektualnym byśmy się otoczyli.

Tematykę drugiej część książki (Coraz ciemniej) zapowiada już jej motto, które stanowią ostatnie wersy Traktatu moralnego Czesława Miłosza: „Idźmy w pokoju, ludzie prości./Przed nami jest – «Jądro ciemności»). Zawarte tu eseje to teksty-refleksje na tematy postkolonialne z licznymi odniesieniami do klasyków gatunku (Conrad, Horovitz, Márai, Lindqvist czy Eagleton). Otrzymujemy w niej syntetyzujące ujęcie kwestii niewolnictwa, podboju nowych lądów, ale i Holocaustu. Całość stanowi interesującą analizę zagadnień ludobójstwa, wyzysku i cynizmu ludzkości na przestrzeni dziejów.

Książka Dawida Szkoły to gorzka diagnoza losu ludzkości wywiedziona z licznych źródeł i przekazów. Autor zabiera nas w podróż od czasów dawnych do współczesności, wspólnie z nim przemierzamy różne szerokości geograficzne w różnych kontekstach kulturowych. Ciemno, coraz ciemniej porusza, nie pozostawia czytelnika obojętnym, stawia pytania, na które nie ma jednoznacznych odpowiedzi.

Dawid Szkoła – urodzony w 1985 roku. Pochodzi z miejscowości Zgłobień na Podkarpaciu. Absolwent Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk humanistycznych. Wydał książkę Eseje (2015). Mieszka we Wrocławiu.

Dawid Szkoła, Ciemno, coraz ciemniej
Premiera: wrzesień 2017 roku
Wydawnictwo Warstwy

Dodaj komentarz

Cytaty


Magazyn

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR