O zanikaniu polskiej kultury chłopskiej

Toast na progu Andrzeja Mencwela, cenionego historyka literatury i kultury, to współczesna opowieść biograficzna, opowieść o zanikaniu polskiej kultury chłopskiej. Książka ukaże się we wrześniu.

Andrzej Mencwel, „Toast na progu” – okładka (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Andrzej Mencwel, „Toast na progu” – okładka (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Głównym bohaterem książki jest zmarły przed kilku laty przyjaciel autora, który był światłym rolnikiem, dumnym ze swej zawodowej sprawności i gospodarczych osiągnięć. Był też jednym z ostatnich prawdziwych chłopów, uosobieniem stanowej godności i cnoty obywatelskiej. Wspomnienie o nim uprzytamnia autorowi, że w niedawno minionym czasie zeszli z tego świata inni jego sąsiedzi i sąsiadki, autentyczni w chłopskim człowieczeństwie, oryginalni w osobowych rysopisach, wypełniających kolejne rozdziały tej opowieści. Zaczynali samodzielnie gospodarzyć jeszcze przed wojną, przetrwali dzielnie i mądrze prawie półwiecze, w tym wojnę i okupację, oparli się presjom kolektywizacji i sprostali pierwszym wyzwaniom modernizacji. Wraz z ich odejściem w ostatnich dekadach zanikło też tradycyjne, wielofunkcyjne, rodzinne gospodarstwo chłopskie, będące materialną ostoją chłopstwa jako klasy społecznej. Była to w Polsce klasa najstarsza i najliczniejsza, odwiecznie wyzyskiwana, a utrzymująca swą pracą byt zbiorowy. „Żywią i bronią” – jak głosiło tradycyjne hasło demokratyczne.

Czy osamotnienie i śmierć przyjaciela, równoznaczne z końcem jego świetnego gospodarstwa, były nieuchronne? Czy zanik takiego sposobu istnienia, jaki stanowiło rodzinne gospodarstwo chłopskie, jest tożsamy z zanikiem chłopstwa jako wyraźnego stanu społecznego, zatem z końcem odrębnej kultury chłopskiej? Czy kultura polska musi ciągle opierać się na tradycji szlacheckiej, czy też winna oprzeć się na dziedzictwie chłopskim, będącym kulturą pracy i współpracy?

Oto pytania, które skrycie i jawnie, pośrednio i bezpośrednio inspirują tę opowieść, nasycając ją eseistyczną refleksją autora.

Andrzej Mencwel – historyk literatury i kultury polskiej, krytyk, eseista, publicysta. Autor m.in. Etosu lewicy. Eseju o narodzinach kulturalizmu polskiegoPrzedwiośnia czy potopu. Studium postaw polskich w XX wiekuWyobraźni antropologicznej. Prób i studiówStanisława Brzozowskiego. Postawy krytycznej. Wiek XX.

Andrzej Mencwel, Toast na progu
Premiera: 14 września 2017 roku
Wydawnictwo Literackie

Dodaj komentarz