Legalna Kultura na Światowym Kongresie Bibliotek we Wrocławiu

W środę 23 sierpnia Legalna Kultura wystąpi na Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA we Wrocławiu. Kongres to najważniejsze na świecie wydarzenie dotyczące bibliotekarstwa, informacji naukowej i zarządzania wiedzą.

Światowy Kongres Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe)

Światowy Kongres Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe)

W imieniu Fundacji zabierze głos Dariusz Duma – Ambasador Legalnej Kultury, filozof, wykładowca, autor książek i publikacji. Jego wystąpienie Pomiędzy misją, wynikami a satysfakcją – biblioteki i bibliotekarze w świecie gwałtownych zmian będzie poświęcone procesom społecznym, technologicznym i psychologicznym, z którymi mierzą się bibliotekarze. Filozof poruszy także kwestie etyczne związane z legalnymi źródłami kultury i poszanowaniem praw autorskich.

Biblioteki to miejsca, które gromadzą, przechowują i udostępniają wiedzę. Zawsze były kluczowe dla naszej cywilizacji – wystarczy pomyśleć, jaki wpływ na historię miały ich spektakularne pożary… Nie inaczej jest dzisiaj, choć tak jak i reszta świata bibliotekarze przechodzą przez gwałtowne re-definiowanie podstawowych dla nich pojęć: książka, zbiór, biblioteka, udostępnianie, katalogowanie, czytelnik, autor, dostępność, finansowanie… Zmienia się wszystko – technologia, psychologia, socjologia, prawo – a potrzeba biblioteki jako platformy wymiany i dialogu rośnie… Dobrze, że trwa refleksja na te tematy, cieszę się, że mogę się w nią zaangażować – mówi Dariusz Duma.

W czasie Kongresu we Wrocławiu odbędzie się ok. 220 sesji prezentujących najważniejsze problemy światowego bibliotekarstwa. Uzupełnieniem głównego nurtu programowego są wykłady, prezentacje oraz Bulwar polskich bibliotek. Kongres umożliwia poznanie trendów rozwojowych współczesnego bibliotekarstwa i doświadczeń innych krajów, także w zakresie nowych funkcji bibliotek wspierających rozwiązywanie problemów generowanych przez istotne zjawiska społeczne, jak ubożenie społeczeństw, migracje, wojny, katastrofy ekologiczne, lawinowy przyrost naukowców i cyfryzacja zbiorów.

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) zrzesza ponad 14 tys. stowarzyszeń, bibliotek i innych instytucji działających na rzecz bibliotek z ponad 150 krajów świata. W dorocznych Kongresach IFLA bierze udział około 3 tys. osób z ponad 130 krajów. Od chwili powstania organizacji w 1927 roku Polska gościła kongresy IFLA dwukrotnie – w 1936 oraz w 1959. Trzecie spotkanie ze światowym bibliotekarstwem – Światowy Kongres IFLA 2017 oraz towarzyszące mu 83. Generalne Zgromadzenie członków IFLA – odbędzie się pod hasłem „Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo”.

Wystąpienie Legalnej Kultury zaplanowano 23 sierpnia o godz. 12.00.

Światowy Kongres Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA
Od 19 do 25 sierpnia 2017 roku
Wrocław

Dodaj komentarz