Dziesiąty zmysł

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie zaprasza na wystawę Anny Bieli 10. Zmysł. Idea Jedni jest kluczem artystki do zrozumienia poszukiwań artystyczno-badawczych nad tożsamością.

Anna Biela, „10. Zmysł” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Anna Biela, „10. Zmysł” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Plotyn – filozof i estetyk – zakładał, że wszystko pochodzi od jednego źródła, które cały czas się przekształca i emanuje z siebie kolejne szczeble bytów. W duchu myśli Plotyna „Tożsamość w obliczu Jedni” posiada piękny kształt, ponieważ nabiera formy poprzez idee, które są dostępne dla człowieka za pośrednictwem tożsamości nadzmysłowej.(…)

Tożsamość człowieka nie jest oczywista, ponieważ jest procesem trwającym w sposób ciągły od narodzin do śmierci. Staje się zadaniem, wyzwaniem, wyborem, konstrukcją. W malarstwie odnoszę się do własnej tożsamości. Badam jej oblicza. Inspirują mnie motywy związane z identyfikacją osobistą, gdyż towarzyszą i kształtują one obiektywny obraz w życiu codziennym.

Przygoda z identyfikacją była dla mnie próbą odkrycia właściwego kierunku i formy. W wyniku moich przemyśleń powstały monotypie o wąskiej gamie kolorystycznej. Korzystałam z fotografii, odcisków części i całego ciała, skanów i kserokopii, projektów graficznych, malarstwa i grafiki. Treścią zawartą w moich pracach nawiązałam do autoportretów, linii papilarnych i danych z dokumentów tożsamości. Mówię już nie tylko o tożsamości, ale o tożsamościach, a liczba mnoga ma odzwierciedlać fakt, że współczesny człowiek posiada ich wiele.

Tekst: Anna Biela

Anna Biela. 10. Zmysł
Od 25 sierpnia do 24 września 2017 roku
Wernisaż: 24 sierpnia 2017 roku, godz. 18.00
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

Dodaj komentarz