Sztuka polska w latach 1945–1948/49

Sztukę polską w latach 1945–1948/1949 Muzeum Narodowe w Poznaniu prezentuje w trzech odsłonach. Pierwsza – Czas martwej natury – poświęcona jest malarstwu kolorystycznemu; tematem drugiej: Wojna/Wojna jest przedstawienie problemu wojny w sztuce; trzecia – Abstrakcja i Surrealizm – ukazuje w pełni sztukę nowoczesną, dwie znaczące poetyki, od których powstał tytuł tej odsłony.

Henryk Stażewski, „Abstrakcja”, 1949, Muzeum Narodowe w Poznaniu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Henryk Stażewski, „Abstrakcja”, 1949, Muzeum Narodowe w Poznaniu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Szczeliny wolności poświęcona jest sztuce polskiej w latach 1945–1948/1949. Sztuka polska była wolna i broniła się przed ostatecznym zniewoleniem, czego znakomitym świadectwem są eksponowane dzieła. Niestety, stopniowo zaczęto od tej wielopłaszczyznowości społecznej i politycznej odchodzić. Więcej o wystawie można przeczytać w artykule Szczeliny wolności w serwisie Wydarzenia.o.pl

Szczeliny wolności. Sztuka polska w latach 1945–1948/49
Od 6 sierpnia do 12 listopada 2017 roku
Muzeum Narodowe w Poznaniu

Dodaj komentarz