Akademia wideo-artu. Czy sztuka musi być piękna?

Akademia wideo-artu to całoroczny cykl spotkań poświęconych sztuce wideo od początków zainteresowań twórców nowym medium aż do współczesności, kiedy to wideo czy instalacje multimedialne stały się powszechnie stosowaną formą artystycznej wypowiedzi. 8 sierpnia wykład wygłosi Marika Kuźmicz.

Akademia wideo-artu. Muzeum Śląskie w Katowicach (źródło: materiały prasowe organizatora)

Akademia wideo-artu. Muzeum Śląskie w Katowicach (źródło: materiały prasowe organizatora)

Termin „sztuka krytyczna”, który zaczął być używany w Polsce w latach 90. XX wieku, odnosił się do działalności artystów debiutujących na początku dekady lub kilka lat wcześniej, m.in. Zbigniewa Libery, Piotra Uklańskiego czy Alicji Żebrowskiej, a także twórców wywodzących się m.in. z kręgu Kowalni, pracowni prowadzonej przez prof. G. Kowalskiego na warszawskiej ASP (m.in. Paweł Althamer, Katarzyna Górna, Katarzyna Kozyra, Monika Zielińska Mamzeta, Artur Żmijewski).

Źródeł sztuki krytycznej możemy szukać jednak wcześniej, już w latach 60. i 70. Artyści w tamtym czasie, szukając języka dla opowiadania o zmieniającej się rzeczywistości, sięgnęli po wideo. Nowe medium, w sensie technologicznym bliskie telewizji, otwierało przed artystami nowe obszary, stając się narzędziem do jej krytyki, do demaskowania tego, jak bardzo nasz sposób widzenia świata zależy od masowych mediów. Równocześnie wideo stało się tym medium, poprzez które artyści poruszali także inne ważne kwestie, tworząc prace antywojenne, podnoszące problem nadmiernej konsumpcyjności społeczeństwa, dotyczące praw kobiet, praw mniejszości, a także własnej roli w społeczeństwie.

Prowadząca spotkanie Marika Kuźmicz to historyczka sztuki, kuratorka, autorka tekstów o sztuce. Jest wykładowczynią Collegium Civitas i Uniwersytetu Warszawskiego, a także prezeską fundacji ARTon zajmującej się badaniem polskiej sztuki lat 70.

Wykład Marika Kuźmicz. Art must be beautiful? Wideo – medium sztuki krytycznej  
8 sierpnia 2017 roku, godz. 17.00
Muzeum Śląskie w Katowicach

Dodaj komentarz