Jak będzie się rozwijać Soho Factory?

Konsorcjum dwóch warszawskich pracowni architektonicznych: WWAA i Konkret opracowało koncepcję urbanistyczną dla warszawskiego Soho Factory, jednego z ciekawszych przykładów rewitalizacji postindustrialnych terenów z pomocą wprowadzenia nowych, zdywersyfikowanych funkcji. Koncepcja kontynuuje tworzenie realizowanego od 2008 r. nowego, tętniącego życiem fragmentu miasta, który harmonijnie wpisze się w atmosferę praskiego Kamionka, kreując jednocześnie przyjazną przestrzeń do mieszkania, pracowania i spędzania wolnego czasu.

Soho Factory, proj. WWAA i Konkret (źródło: materiały prasowe)

Soho Factory, proj. WWAA i Konkret (źródło: materiały prasowe)

Soho Factory to ponad 8 hektarów centralnie zlokalizowanej, postindustrialnej przestrzeni przy ul. Mińskiej 25, która jest przywracana miastu w ramach zrównoważonej rewitalizacji i nowych projektów inspirowanych klimatem starej Pragi, spojonych inicjatywami społeczno-kulturalnymi. Odwołanie się do handlowego, kulturalnego oraz industrialnego dziedzictwa dzielnicy pozostaje głównym punktem odniesienia dla wszystkich planowanych inwestycji. Prezentowane założenia funkcjonalnoprogramowe dla projektu urbanistycznego są wynikiem wieloletniego procesu, którego początki sięgają 2008 roku.

W przygotowywanym projekcie uwzględniono zachowanie bądź ponowne wykorzystanie jak największej liczby budynków postindustrialnych, tworzących wewnętrzną „starówkę” – strefę dziedzictwa. Będą one dostosowane do nowych funkcji centrotwórczych, działających w skali dzielnicy, a nawet miasta. Punktem wyjścia były rynki np. we Wrocławiu czy Zamościu, w centrum których umieszczono budynki mieszczące funkcje, które przyciągają ludzi – ratusz, muzeum, hala targowa.

Architekci postanowili też wykorzystać potencjał wyjątkowej, jak na były teren fabryczny, centralnie ulokowanej strefy zieleni, która zostanie przekształcona w tętniącą życiem Pieszą Aleję. Dzięki ograniczeniu ruchu samochodowego, stanie się ona główną osią komunikacyjną Soho. Rekreacyjny charakter zieleńca podkreślą system drewnianych tarasów połączonych ścieżkami z odzyskanej trylinki oraz rozrzuconymi placami zabaw i pawilonami.

Projekt zakłada również wpisanie w całość założenia miejsc stricte handlowych – zarówno w postaci tradycyjnych sklepów, jak również hali targowej, w której będzie można kupić świeże warzywa i owoce. Dodatkowo, w okolicy hali zlokalizowano również miejsce na miejski ogród warzywny, będący przedłużeniem już funkcjonującego ogrodu społecznego.

Koncepcja urbanistyczna dla Soho Factory
Projekt: WWAA i Konkret

Dodaj komentarz