• 2017-08-03

Polacy na Kromer Biecz Festivalu

Dawna sztuka muzyczna na najwyższym poziomie, międzynarodowe sławy, a przede wszystkim śmietanka polskich interpretatorów muzyki dawnej – od 10 sierpnia na Kromer Biecz Festivalu.

Robert Bachara, fot. Marcin Łuczkowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Robert Bachara, fot. Marcin Łuczkowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Mało kto ma odwagę, by wykonać komplet wszystkich szesnastu Sonat misteryjnych Heinricha Ignaza Franza von Bibera podczas jednego koncertu. Niewielu znakomicie wykształconych skrzypków, poruszających się jednocześnie we współczesnym i dawnym nurcie wykonawczym, decyduje się na porzucenie typowego sposobu trzymania skrzypiec na dużo trudniejszy, ale wiernie odzwierciedlający styl epoki i przydający muzyce oryginalne, niepospolite brzmienie. Mało też jest w historii muzyki tak zadziwiających utworów, jak Sonaty misteryjne, nazywane też „różańcowymi” Heinricha Ignaza Franza von Bibera. Zadań tych podejmie się podczas tegorocznej edycji Kromer Biecz Festival polski wirtuoz skrzypiec Robert Bachara. Jego koncert odbędzie się 12 sierpnia w kościele oo. Franciszkanów w Bieczu (godz. 14.30).

Wielu badaczy sądziło, że scordatura, czyli przestrajanie skrzypiec na potrzeby danego utworu, pojawiła się dopiero w romantyzmie – u tworzącego najbardziej karkołomne skrzypcowe przebiegi Niccolo Paganiniego. Ale nic bardziej mylnego: już właśnie barokowe Sonaty misteryjne z około 1674 roku wymagają przestrajania instrumentu, i to aż piętnastokrotnego. Sonaty zawierają ponadto niespotykane dla swojej epoki niestereotypowe bogactwo brzmieniowe, dźwiękonaśladownictwo i symbolikę dźwiękową (na przykład 33 dźwięki w cytacie melodii hymnu Surrexit Christus hodie w XI Sonacie wiążą się z wiekiem Chrystusa).

Podczas wykonania tego niezwykłego dzieła Robertowi Bacharze (skrzypce barokowe) towarzyszyć będą tak znakomici wykonawcy muzyki historycznie poinformowanej, jak Alina Ratkowska (klawesyn, pozytyw), Teresa Kamińska (wiolonczela) i Jan Čižmář (teorba).

Flores Rosarum jest innym polskim zespołem, który uświetni 3. edycję Kromer Biecz Festivalu. Zespół wokalny z Krakowa odkryje zapomniane dzieła z małopolskich klasztorów (12 sierpnia, kolegiata pod wezwaniem Bożego Ciała, godz. 19.30). Grupa swoje zainteresowania koncentruje wokół religijnej muzyki europejskiej od XII do XVI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem śpiewów zawartych w polskich rękopisach liturgiczno-muzycznych, podejmuje również własne badania źródeł muzycznych.

W programie koncertu Summumbonumamplumdonum pojawią się średniowieczne śpiewy sióstr Klarysek przechowywane w Bibliotece Klasztoru św. Andrzeja PP. Klarysek w Krakowie, utwory z antyfonarza sióstr Benedyktynek z Archiwum i Biblioteki Opactwa św. Wojciecha w Staniątkach lub z Graduału Olbrachta z Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej. Repertuar z polskich rękopisów średniowiecznych jest od wielu lat badany, lecz dopiero dziś zostaje muzycznie odzwierciedlany z pełnym historycznym znawstwem, do czego przyczynia się również Flores Rosarum, kierowany przez Susi Ferfoglię. Zespołowi towarzyszyć będzie grający na portatywie Filip Presseisen.

Wyróżniającym się polskim zespołem instrumentów historycznych jest Corde Armoniche, który z wyśmienitym gronem solistów (Monika Wieczorkowska – sopran, Joanna Rot – alt, Tomasz Krzysica – tenor) na finał Kromer Biecz Festivalu przedstawi XVI-wieczne włoskie laudy, czyli pieśni pochwalne, pochodzące w większości z rzymskiego zbioru Libro delle Laudi Spirituali (13 sierpnia, kolegiata pod wezwaniem Bożego Ciała, godz. 18.00). W programie koncertu Laudi Spirituali znajdą się również dzieła najwybitniejszego z rzymskich kompozytorów swoich czasów, mistrza polifonii Giovanniego Pierluigiego da Palestriny oraz utwory instrumentalne, w tym opracowania dzieł takich twórców polskiego dworu królewskiego, jak Jakub Polak i Valentin Bakfark.

Zespół Corde Armoniche tworzą doświadczeni i wszechstronni muzycy, którzy zyskali uznanie w kraju i zagranicą, specjalizujący się w wykonawstwie muzyki renesansu i baroku: Antonio De Sarlo (skrzypce), Klaudia Matlak (skrzypce), Julia Karpeta (viola da gamba), Paweł Muzyka (violone), Henryk Kasperczak (teorba, lutnia), Maciej Kończak (gitara barokowa, lutnia) i Dagmara Tyrcha (klawesyn, pozytyw).

3. Kromer Biecz Festival
Od 10 do 13 sierpnia 2017 roku
Bieckie Biuro Festiwalowe
Wstęp na koncerty i wydarzenia jest bezpłatny

Dodaj komentarz