Sierpniowy Akcent

W połowie sierpnia ukaże się nowy numer „Akcentu”. Znajdziemy w nim m.in. opowieść Janusza Malinowskiego o biesiadnym spotkaniu z Bohumilem Hrabalem, umożliwiającą pełniejsze zrozumienie charakteru słynnego pisarza, wraz z interesującymi aluzjami do ówczesnej sytuacji politycznej w Czechosłowacji (1988 rok).

Kwartalnik „Akcent”, nr 3/2017 – okładka (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Kwartalnik „Akcent”, nr 3/2017 – okładka (źródło: materiały prasowe wydawcy)

W numerze można będzie przeczytać także rozważania Jerzego Święcha dotyczące przewartościowania roli, jaką tradycyjnie przypisywano ekspertom w dziedzinie nauk humanistycznych – ich działalność w coraz większym stopniu staje się elementem gry politycznej. Przedmiotem namysłu w artykule Anety Wysockiej jest sposób, w jaki poeci rozumieją zwierzęce odczuwanie świata i jak język poezji przekracza granice antropocentryzmu. Antropologia narracyjna to obszar dociekań socjologa Adama Szafrańskiego. Tomasz Kłusek pisze o Bohdanie Zadurze jako powieściopisarzu; obok można przeczytać nowy tekst tego autora osnuty wokół wyprawy do Budapesztu po odbiór nagrody literackiej.

W numerze znajdą się też warte uwagi opowiadania Bogdana Kolomijczuka, Doroty Nowakówny i Utza Rachowskiego oraz wiersze Anny Piliszewskiej, Elżbiety Cichli-Czarniawskiej, Jarosława Mikołajewskiego, Grzegorza Wróblewskiego, Rafała Mieczysłavsky’ego i Jana Klimeckiego. Ozdobę graficzną stanowią zdjęcia niezwykłych prac malarza, rzeźbiarza i performera Jana Gryki.

Kwartalnik „Akcent”
nr 3/2017

Dodaj komentarz