• 2017-07-28

Kontrowersyjne modernizacje: ryzyko, które się opłaciło?

Hala Koszyki w Warszawie, apartamenty Angel Wawel w Krakowie, hotel Aries w Zakopanem i dworzec PKP w Katowicach. Co je łączy? Plany i inwestycje, które zakładały daleko posunięte ingerencje w ich strukturę oraz wystawa w Galerii Architektury GAGA w Krakowie.

„Kontrowersyjne modernizacje” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Kontrowersyjne modernizacje” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Prowadzone pod hasłami modernizacji, poprawy estetyki, jakości użytkowej obiektów i wyposażenia ich w aktualny program funkcjonalny, wywołały sprzeciw środowisk postulujących zachowanie cennych budynków w niezmienionym kształcie. Mimo protestów i burzliwej dyskusji, inwestycje zostały zrealizowane.

Wystawa Kontrowersyjne modernizacje nie sugeruje jasnej oceny realizacji, raczej stawia pytania, na które trudno jednoznacznie odpowiedzieć.Czy inwestycje spełniły pokładane w nich nadzieje? Czy dyskutując o architekturze potrafimy wyjść poza myślenie w kategoriach wyłącznie ekonomicznych i dostrzec wielowymiarowość konsekwencji, z jakimi wiąże się realizacja nowych inwestycji w miastach. Czy opłaciły się inwestorom, przyniosły chlubę architektom, odpowiedziały na potrzeby użytkowników? Czy podniosły jakość i walory estetyczne przestrzeni, której granice określają? W jaki sposób odniosły się do zastanej substancji architektonicznej i swojego najbliższego otoczenia? Czy w wyniku zmian stały się bardziej dostępne, a może służą już tylko nielicznym?

Kontrowersyjne modernizacje: ryzyko, które się opłaciło?
Od 30 czerwca do 31 lipca 2017 roku
Galeria Architektury GAGA, Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie

Dodaj komentarz