Jan III Sobieski – polski król w Wiedniu

Między 7 lipca a 1 listopada Pałac Zimowy w Wiedniu – jako pierwsze zagraniczne muzeum – będzie prezentował wystawę o życiu i dokonaniach Jana Sobieskiego. Ekspozycja jest okazją do poznania Sobieskiego nie tylko jako wodza, ale też jako zwykłego człowieka – ojca, męża oraz pasjonata nauki i mecenasa sztuki.

Henri Gascar, „Portret rodziny króla Jana III Sobieskiego” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Henri Gascar, „Portret rodziny króla Jana III Sobieskiego” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Polski król Jan III Sobieski (1629–1696) jest nierozerwalnie związany z historią Wiednia. Jako naczelny wódz wojsk sprzymierzonych w 1683 roku oswobodził miasto z trwającego wiele tygodni tureckiego oblężenia. Dzięki temu zwycięstwu zapewnił sobie miejsce w historii świata oraz w zbiorowej pamięci Austriaczek i Austriaków. Przygotowana z czterema polskimi rezydencjami królewskimi (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Zamek Królewski w Warszawie, Łazienki Królewskie w Warszawie oraz Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie) wystawa, która jest prezentowana w Pałacu Zimowym – rezydencji księcia Eugeniusza Sabaudzkiego, oferuje po raz pierwszy w niemieckojęzycznym obszarze językowym możliwość bliższego poznania monarchy jako osoby prywatnej, a także jego działalności w roli męża stanu, dowódcy wojsk i mecenasa sztuki.

W reprezentacyjnych salach Pałacu Zimowego kuratorzy wystawy Maike Hohn (Belvedere) i Konrad Pyzel (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie) prezentują prawie 100 dzieł sztuki, które tworzą barwny obraz polskiego króla i epoki baroku. Kolejne części ekspozycji odkrywają przed zwiedzającymi niezwykłe życie Jana Sobieskiego: jego szlacheckie pochodzenie i drogę na tron, światopogląd i obyczajowość ukształtowane przez kulturę sarmacką, umiłowanie sztuki i królewski mecenat artystyczny, fascynację nauką i wsparcie dla ówczesnych badań, a także historyczne zwycięstwo w bitwie pod Wiedniem, dzięki któremu polski król zasłynął na całym świecie. Na wiedeńskiej wystawie można jednak zobaczyć nie tylko wielkiego wodza, ale też kochającego ojca i oddanego męża – rodzinne portrety i miłosne listy do Marii Kazimiery przybliżą odbiorcom Sobieskiego, jakiego dotąd nie znali.

Jestem głęboko przekonany, że wystawa opowiadająca o polskim królu Janie III Sobieskim jest ważnym i przez wiele osób oczekiwanym wydarzeniem. Niewielu jest bohaterów polskiej historii, którzy są tak pozytywnie odbierani i tak szeroko znani wśród Polaków, a także w Europie. Dowodem na to jest chociażby wysiłek polskich muzeów, archiwów, bibliotek, a także kościołów, klasztorów lub prywatnych kolekcjonerów włożony w przygotowanie obiektów do wystawy wiedeńskiej – mówi Konrad Pyzel.

Jan III Sobieski. Polski król w Wiedniu
Kuratorzy: Maike Hohn i Konrad Pyzel
Od 7 lipca do 1 listopada 2017 roku
Pałac Zimowy w Wiedniu

Dodaj komentarz