Waldemar Andzelm prezentuje swoją kolekcję sztuki

BWA Galeria Sztuki w Olsztynie zaprasza na wernisaż wystawy Pustka, pełnia, utopia. Kolekcja sztuki Waldemara Andzelma, który odbędzie się 28 lipca.

Ryszard Winiarski, z kolekcji Waldemara Andzelma (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ryszard Winiarski, z kolekcji Waldemara Andzelma (źródło: materiały prasowe organizatora)

Waldemar Andzelm jest kolekcjonerem z Lublina, który posiada jeden z ciekawszych zbiorów sztuki współczesnej w Polsce. Pierwsza część kolekcji zawitała do BWA w Olsztynie w 2012 roku i prezentowała prace polskich mistrzów abstrakcji – Berdyszaka, Gierowskiego, Kałuckiego, Kamoji. W drugiej olsztyńskiej prezentacji kolekcji Waldemara Andzelma nacisk zostanie położony na rzeźbę i formę przestrzenną.

Usiłowania kolekcjonera to czasem współdziałanie ręka w rękę z pracą artysty we wznoszeniu budowli z materii oraz marzeń, z danych tu i teraz fragmentów oraz wyobrażeń na temat pełni. Każde dzieło w kolekcji ma swoje znaczenie. Kolekcja jako całość, zbiór przykładnych fragmentów też winna posiadać istotny sens ogólniejszej natury. Ale koniec końców obcujemy z poszczególnym w niej umieszczonym dziełem. W chóralnym wielogłosie kolekcji wsłuchujemy się w przesłanie pojedynczego dzieła by to z nim dialogować.

(…) Owe dzieła artystów stroniących zazwyczaj od figuratywności zazwyczaj wyrastają z tęsknoty za światem niematerialnym albo rozumowym, z prób jego ujęcia i unaocznienia. Stają się same nieomal modlitewnymi w synkretycznym sensie utworami, na nowo i na swój sposób ożywiając postawę Malewicza, który przed wiekiem podnosił „supremację pierwiastka duchowego w sztuce”.

Jaromir Jedliński

Pustka, pełnia, utopia. Kolekcja sztuki Waldemara Andzelma
Artyści: Zofia Artymowska, Janusz Bałdyga, Jan Berdyszak, Marcin Berdyszak, Jakub Ciężki, Stefan Gierowski, Jerzy Grabowski, Jerzy Kałucki, Koji Kamoji, Jarosław Kozakiewicz, Jan Tarasin, Ryszard Winiarski
Współpraca: Galeria Sztuki Współczesnej Waldemar Andzelm
Kurator: Jaromir Jedliński
Od 28 lipca do 1 października 2017 roku
Wernisaż: 28 lipca 2017 roku, godz. 18.00
BWA Galeria Sztuki w Olsztynie

Dodaj komentarz