Edward Łazikowski – artysta i teoretyk sztuki

28 lipca w Galerii Wozownia w Toruniu odbędzie się wernisaż trzech nowych wystaw. Jedną z prezentowanych ekspozycji będzie wystawa Edward Łazikowski. W partnerstwie z materią, która ma charakter małej monografii – obejmuje bowiem kilkadziesiąt prac powstałych od lat 70. XX wieku aż do chwili obecnej.

Edward Łazikowski, „Autor z Obiektem 274A na głowie”, 1944-2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Edward Łazikowski, „Autor z Obiektem 274A na głowie”, 1944-2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na wystawie pokazane zostaną rysunki, często będące punktem wyjścia do tworzenia rzeźb: zarówno małych, jak i monumentalnych, realizowanych także „dla natury” – z dala od publiczności, koło rodzinnego Bąkowa. Obok nich zaprezentowane będą Obrazy betonowe z lat 90. XX w., które – odnosząc się do historii cywilizacji – badają nieustanny proces niszczenia i odbudowania, a także najnowszy cykl pt. Zachód (2016), w realistyczno-ekspresjonistycznej wersji poświęcony obecnej sytuacji politycznej Europy, związanej z kryzysem dziedzictwa, a może i zmierzchem cywilizacji europejskiej. Ekspozycja obejmie także unikatowe fotografie (wczesne czarno-białych i późniejsze kolorowe) dokumentujące rysunki i interwencje w pyle drzewnym z lat 90., które zgłębiają problem istnienia każdego rodzaju materii w postaci tzw. fragtorów.

Od lat 70. Edward Łazikowski posługuje się także formą performansu. Realizuje przy jego użyciu koncepcję połączenia człowieka i obiektu (rzeźby) oraz bada byty źródłowe fragtorów w ich sytuacjach kolizyjnych (akcja Zona mikro/makro). Artysta jest także teoretykiem sztuki. Zgłębianiu procesu artystycznego poświęcił trzy książki, a najważniejszą ideą, jaka się w nich pojawia, jest tzw. trójment, czyli teoretyczny model istnienia dowolnej materii.

Cała twórczość Łazikowskiego, powstała na gruncie refleksji konceptualnej i tradycji konstruktywizmu, jawi się jako zjawisko oryginalne i niezależne, mające swe paralele z land artem i „sztuką ubogą”. Od ukończenia studiów aż do lat 90. artysta związany był z niezależnym neoawangardowym środowiskiem Łodzi i jej galeriami – warto jednak zaznaczyć, że nigdy nie identyfikował się z żadną grupą czy liderem. Jego intermedialną twórczość można porównać z międzywojenną sztuką Karola Hillera, który także tworzył na pograniczu różnych tendencji, w specyficzny sposób sięgając także do fotografii.

Edward Łazikowski – urodził się w 1939 roku w Bąkowie Górnym. W latach 1970–1975 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Czas ukończenia studiów wiąże się z rozpoczęciem intensywnej działalności twórczej w rozmaitych dziedzinach, takich jak rysunek, malarstwo, fotografia, performans, obiekt, instalacja, teoria sztuki. Od 2004 roku prowadzi ogólną refleksję nad teorią rzeczywistości, co z kolei rodzi nową ontologię. Wiedza uzyskana zarówno z rozwoju wspomnianej teorii, jak i z praktyki artystycznej, owocuje szeregiem nowych idei twórczych.

Edward Łazikowski. W partnerstwie z materią
Kurator: Krzysztof Jurecki
Od 28 lipca do 20 sierpnia 2017 roku
Otwarcie: 28 lipca 2017 roku, godz. 18.00
Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu

Dodaj komentarz