Do zobaczenia w mieście

Od 1 do 15 sierpnia będzie miał miejsce ostatni w tym roku nabór do mikroGRANTÓW ESK Wrocław 2016. W 15. edycji szczególnie ważne będzie skoncentrowanie większości działań w lokalnych środowiskach uczestników.

15. mikroGRANTY ESK Wrocław 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

15. mikroGRANTY ESK Wrocław 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

mikroGRANTY ESK Wrocław 2016 to program współorganizacji projektów, w którym każdy może zrealizować swój pomysł na działania z rozmaitych dziedzin sztuki, animacji i edukacji kulturalnej, aktywizacji społecznej oraz wszystkie inne o charakterze kulturotwórczym. W mikroGRANTACH mogą wziąć udział: pełnoletnie osoby fizyczne, nieformalne grupy osób fizycznych z dorosłym przedstawicielem, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Wszystkich ci, którzy chcieliby  zorganizować grę miejską na Fabrycznej, sąsiedzki piknik na Psim Polu lub osiedlowy festyn dla dzieci na Krzykach, ogólnie – wziąć osiedle w swoje ręce, powinni jak najszybciej zawitać do Wrocławskiego Klubu Formaty, Centrum Biblioteczno-Kulturalnego FAMA, Ośrodku Działań Twórczych Światowid oraz Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Dzięki tym instytucjom będzie możliwa współorganizacja inicjatyw, które mają wymiar kulturalno-społeczny, więziotwórczy lub artystyczny; na przykład: warsztaty, spotkania, wydarzenia, gry miejskie. Maksymalna kwota wsparcia finansowego dla pojedynczego projektu to 5 000 zł brutto. Poza tym można liczyć na wsparcie w sprawach problematycznych, to znaczy: w działaniach administracyjnych, prawnych, logistycznych lub promocyjnych.

Dzięki mikroGRANTOM zrealizowanych zostało już ponad 100 projektów.

15. mikroGRANTY ESK Wrocław 2016
Od 1 do 15 sierpnia 2017
Wrocław

Dodaj komentarz